16 L Inspeelores der Genieenleapotheel:, Blom Coster, Voorzitter. Dr. WoLTERBEEK Mui.LER, Serretliris. Bovendien werden er nog op 3445 voorschriften verbandmiddelen afgeleverd. De ontvangsten en uitgaven hebben bedragen 15! 58.45 zoodat het batig saldo Nihil is. De waarde der aanwezige geneesmiddelen op 1 Januari 1899 bedroeg 3308.11 tegenover 3000.47 in 1898; zijnde eene vermeerdering van 387.64. De aanwezige verbandmiddelen op 1 Januari 1899 hadden eene waarde van 154.79| tegenover 100.21^ in 1898 of I' 54.58 meer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 235