17 W. be Man. s-Graven haije, 24 Januari ’98. De Voorzitter, (get.) Mart. Htmans v. Wabenoijen. De Secretaris, W. be Man. ’t Welk doende, Het Bestuur der Vereeniging tot verbetering van den Gezondheidstoestand te ’s-Gravenhage dat zij mitsdien de eer heeft Uwe Vergadering ernstig in overweging te geven om Uwen invloed aan te wenden om het daarheen te leidendat de levering van water uitsluitend op meter zal geschieden, zonder eenige bepaling omtrent het doel waartoe de gebruiker het water wil aanwendenin den geest zooals bij de levering van gas gebruikelijk is, dus zonder- extra-betaling voor closets baden of wat ook. De prijs per M:i. (F.O. 20) zoude daarbij in het algemeen dienen te worden verlaagdprogressief in verband met de huurwaarde der woning moeten opgaan en niet afhankelijk moeten zijn van de meerdere of mindere hoeveelheid gebruikt water. Indien eventueel bij de invoering van eene dergelijke regeling geen voldoend aantal watermeters beschikbaar mochten zijn zoude eene geleidelijke plaatsing daarvan aanbeveling verdienen. Voor copie conform: De Secretaris van de Vereeniging tot verbetering van den Gezondheidstoestand te ’s-Gravenhage,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 242