23 van 669 658 650 644 644 641 639 640 638 636 31 31 31 31 31 f 62,415.— - 61.671.87 s - 61,466.25 - 59.185.— - 58,728.12s - 57,097.50 - 56,184.58* - 54,545.82 - 56,725. - 55,400.— - 57,275.— 31 De schatting bleef opgedragen aan den heer J. C. S. A. van den Bergh, aan wien op zijn verzoek, onder toekenning van pensioen, eervol ontslag werd verleend met ingang van 1°. Januari 1899. In zijne plaats werden de schattingen met ingang van dien datum opgedragen aan den heer L. A. van Gulden. De herschattingen werden wederom verricht door de heeren J. Bodaan en P. A. D. van den Boogaart. in 1892 in 1891 in 1890 in 1889 in 1888 in 1887 in 1886 in 1885 in 1884 in 1883 in 1882 1882 bedroeg het aantal vergunningen Op 31 December 1882 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 Het vergunningsrecht bleef bepaald op f 12.50 iedere ƒ50huurwaarde. Bij het in werking treden der drankwet op 1 Mei 843 801 768 747 718 699 697 679 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 24