18 het gasgedurende van het gasgedurende de maand van door demping verkregen treffende het gehalte en de lichtsterkte van het gasgedurende de maand December 1897. (Bijlage No. 770 van 1897). 11 Januari. Pag. 4. No. 33. Aangenomen het voorstel tot wijziging van de begroeting der Gemeentegasfabriek voor 1898, in verband met verhooging van den post: "Jaarwedden en loonen van Ambtenaren en bedienden". (Bijlage No. 13). 25 Januari. Pag. 7. No 18. Gesteld in handen van B. en W. om preadvies een adres van M. I. A. Appum Jr. met ver zoek om invoering van muntgasmeters (Bijlage No. 42). 15 Februari. Pag 15. No. 8. Ingekomen en voor kennis geving aangenomen het rapport van Dr. W. F. Koppeschaar omtrent de lichtsterkte en het gehalte van het gas gedurende de maand Januari. (Bijlage No. 63). 15 Februari. Pag. 16. No. 39. Aangenomen het voorstel tot wijziging van de begrooting der Gemeentegasfabriek voor 1898, in verband met aanwijzing van de verdere gelden voor het telescopeeren van gashouder No. 4. (Bijlage No. 71). 25 Februari. Pag 17. No. 10. Gesteld in handen van B. en W. ter afdoening een adres van het Bestuur der Vereeniging voor Ziekenverpleging te Scheveningenmet verzoek om de uitvoering van de bestrating en de verlichting van de toe gangen tot zijn gebouw aan de Duinstraatzooveel doenlijk te bespoedigen. (Bijlage No. 104). 15 Maart. Pag. 32. No. 7. Ingekomen en voor kennisgeving aangenomen het rapport van Dr. W. F. Koppeschaar omtrent de lichtsterkte en het gehalte van het gas, gedurende de maand Februari. (Bijlage No. 125). 15 Maart. Pag. 34. No. 34. Aangenomen het voorstel tot verkoop aan P. Kruijswijk es en te verkrijgen strook grond langs het terrein van de Ge meentegasfabriek. (Bijlage No. 138). 5 April Pag. 37. No. 24. Ingekomen en voor kennisgeving aangenomen, het rapport van Dr. W. F. Koppeschaar omtrent de lichtsterkte en het gehalte Maart. (Bijlage No. 202).. 5. April. Pag. 44. No. 59. Aangenomen het voorstel tot ver huring van het weiland bij de Gemeentegasfabriek aan J. L. Bonneke voor den tijd van 2 jaar. (Bijlage No. 188). 5 April Pag. 44. No. 68. Aangenomen het voorstel om met intrekking van het betrekkelijke raadsbeluit van 15 Februari 11. te wijzigen de begrooting van de Gemeentegasfabriek voor 1898 (Bijlage No. 198). 28 April. Pag. 51. No. 6. Aangenomen voor kennisgeving het besluit van Burgemeester en Wethouders tot toekenning van pensioen aan de eervol ontslagen werkster bij de Gemeentegas fabriek M. II. G. Janssen, huisvrouw van G. Vogel (Bijlage No. 243.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 250