18 het gas gedurende omtrent de lichtsterkte en het gehalte van het gas, gedurende de maand Augustus. (Bijlage No. 548.) 4 October Pag. 115 No. 7. Ingekomen en voor kennisgeving aangenomen het rapport van Dr. VV. F. Koppeschaar omtrent de lichtsterkte en het gehalte van het gas gedurende de maand September (bijlage No. 605). 18 October. Pag. 120. No. 16 Aangenomen voor kennisgeving het besluit van B. en VV. tot toekenning van pensioen aan den eervol ontslagen lantaarnopsteker G. van Weers. (Bijlage No. 615.) 25 October Pag. 126. No. 4. Aangenomen voor kennisgeving het besluit van B. en W. tot toekenning van pensioen aan den eervol ontslagen werkman der Gemeentegasfabriek G. J. Seffelaar. (Bijlage No. 652.) 25 October. Pag. 126. No. 16. Aangenomen voor kennisgeving het besluit van B. en VV. dat ingegaan 1 September 11. bij de administratie der Gemeentegasfabriek bevorderd zijntotadjunct- boekhouder K. L. Matthijs, thans le klerk, en tot le klerk 11. J. Th. van Wijk thans 2e klerk. 25 October. Pag. 127. No. 129. Behandeld de ontwerp-begroo- ting van de Gemeentegasfabriek voor het dienstjaar 1899, met het verslag van het verhandelde in de afdeelingen van den Gemeenteraad en dc Memorie van antwoord van B. en VV. De ontwerp-begrooting wordt met enkele wijzigingen aangenomen. 8 November. Pag. 148. No. 8. Ingekomen en voor kennis geving aangenomen het rapport van Dr. VV. F. Koppeschaar, omtrent de lichtsterkte en het gehalte van het gas, gedurende de maand October (Bijlage No. 663). 29 November. Pag. 159. No. 9. Aangenomen voor kennis geving het besluit van B. en W. tot toekenning van pensioen aan den eervol ontslagen werkman der Gemeentegasfabriek J. D. Heijman. (Bijlage No. 699.) 29 November. Pag- 165. No. 50. Aangenomen het voorstel tot verkoop van grond op grondrentenabij de van Mariimstraat aan A. van der Heijden. (Bijlage No. 423.) 20 December. Pag. 167. No. 7. Ingekomen en voor kennis geving aangenomen het rapport van Dr. W. F. Koppeschaar omtrent de lichtsterkte en het gehalte van het gas gedurende de maand November. (Bijlage No. 734.) 20 December. Pag. 168. No. 26. Aangenomen voor kennis geving dat door B. en W. zijn benoemd bij het administratief gedeelte der Gemeentegasfabriek, ingaande 1 Januari 1899: tot adjunct-boekhouder A. J. A. Slingeland, ambtenaar bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, voor den tijd van één jaar; tot geldophaler A. J. Jongezoon, thans nacht portier aan de fabriek, en tot 2de klerk J. H. Vos en G. H. Roberti, en bij het technisch gedeelte: tot 3de opzichter: VV. Achterkamp, thans controleur, D. van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 253