18 j de per jaar, aan de Perceel XVI. Lantaarns, enz. voor f 2372,— aan de firma Becht en Dyserinck te Amsterdam; Perceel XVII. Gegoten ijzeren buizen voor 20661,70 aan de firma van den Berg en Co. te Amsterdam Perceel XVIII. Gegoten ijzeren hulpstukken, voor ƒ9,per 100 kilogram aan de Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij te Leiden Het leveren van bureel- en teekenbehoeftengedurende jaren 1898, 1899 en 1900 voor f 535,ll5 per i«ar aan firma Th J. Dobbe en Zoon te Utrecht; Het leveren van drukwerken, gedurende de jaren 1898, 1899 en 1900 voor /T403,50 per jaar aan de firma J. Hoekstra en Co. te ’s-Gravenhage Het leveren van 2 stoomketels ten behoeve van het nieuwe ketelhuis voor 5500,aan de Ned. Fabriek van Werktuig-en Spoorwegmaterieel te Amsterdam De levering van 57000 ton Alma en Consolidation en 6000 ton Schliigel und Eisengaskolen aan de firma Van Nievelt en Co. te Rotterdam A 7,55 per ton van 1000 K.G. Het bouwen van een schoorsteen, ten behoeve van de beide stoomketels aan A. Custodis te Dusseldorf voor 1120 Mark Het bouwen van een schoorsteenten behoeve van den ver brandingsoven der stadsreiniging, die voor rekening der Gasfa briek op nieuw moet worden gebouwd aan Ferbeck te Welcken- rath voor f 320, Het leveren van twee watercondensors systeem Reutter aan de „Berlin Anhaltische Maschinenbau Actiengesellschaft te Berlijn voor M. 12285. Het afvoeren van eenig staalvuildiverse grond-metsel- en straatwerken en het verplaatsen van een verbrandingsoveneen en ander ter oplevering van een terrein aan den aschstaal aan J. J. F. Schijff te ’s Gravenhage voor 7954, Het bouwen van een ketelhuis en het maken van fundeeringen voor een fabrieksschoorsteen en twee stoomketels aan C. van Stuijvenberg te Loosduinen voor 5340, Het leveren en stellen van een luchtcondensor voor/5210, aan de firma Rogier Nerincx Richter te Bergen-op-Zoom Het maken van ovenfundeeringen enz. in de nieuwe stokerij aan C. van Stuijvenberg te Loosduinen voor f 5870, Het leveren en opstellen van een cokes-transportinrichting volgens het systeem „de Brouwer” aan de Berlin-anhaltische Maschinenbau-act. Gesellschaft voor M. 20250. Het leveren van de voor 1899 benoodigde benzolaan de firma Solvay Co. te Brussel voor fr. 28 de 100 K.G,, benzol 90 pet. Het leveren van een carburateur aan de Machinefabriek Reineveld te Delft voor f 380, Het bouwen van 5 Coze-ovens met daarbij behoorende ma-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 255