1 18 6000 7000 2500 e 1400 van 1800 1100 600 950 H 750 H If I! 1400 van 950 700 650 650 1400 1400 Aan J. Huisman te ’s-Gravenhage oude onbruikbare mate rialen voor 91,50. Aan B. W. Hoos te ’s-Gravenhage het Cokesuitziftsel dat in 1899 zal worden voortgebracht voor 11 cent per HL. HOOFDSTUK II. Personeel. Het korps ambtenaren bestond op 31 December uit: a. Voor hel technisch i/edeelle: 1 Adviseerend Directeur: J. E. M. Kros, jaarwedde 1 Directeur met vrije woning, vuur, licht en duin water voor de berekening van het pensioen vastgesteld op f 500 ’sjaars J. E. 11. Bakhuis, jaarwedde 1 Adjunct Directeur, wedde f 25003500 J. Och- sendorf, jaarwedde 1 Fabrieksopzichter met vrije woning, vuur, licht en duinwater voor de berekening van het pensioen vastgesteld op f 400 'sjaars, wedde 1600—2000 Th. Don, jaarwedde 3 eerste opzichters, wedden 14001800: Eén als bouw- en werktuigkundigeC. W. Balkomjaarwedde Eén voor de werken in de stadA. J. Cense jaarwedde Eén te Scheven ingen: E. de Koning, jaarwedde. 1 tweeden opzichter aan de fabriek met vrije woning, vuur, licht en duinwater voor de berekening van het pensioen vastgesteld op 200 ’sjaars, wedde 10001400, J. Louwerens, jaarwedde 6 derde opzichterswedden 600f' 1000 Eén aan de fabriek: J. van der Gaag, jaarwedde Eén belast met den meterijk en het opsporen van lekken in straatbuizen: H. F. P. Kamerling, jaarwedde Eén belast met de controle op de aflevering van Cokes in de stad: G. Feikema, jaarwedde Drie voor het toezicht op de publieke verlichting (door de Gemeente te vergoeden) W. van Beusekom, jaarwedde 11 J. Zalme, A. Wegner, 1 magazijnmeester, wedde 1000 1400: 1). G. de Graaft', jaarwedde 1 eerste klerk, wedde 6001000: H. M. Beest, jaarwedde

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 257