18 I b. 650 650 n 1 - 2900 1G<M> van 110 verhooging van wedden. !t H A If If ft u H U n 400 300 500 1200 1000 900 800 650 A. J. Gosselaar, W. A. Brands D. J. van de Graaf C. H. J. de Hertogh M. D. J. Könings J. van den Sigtenhorst id J. J. van Ee id id id id 7 Geldophalerswedden f 700-/ 1000: jaarwedde id id id id 1000 950 850 800 800 750 700 Tijdelijk voor de uitbreiding der fabriek'. 1 opzichter-teekenaarG. J. van der Gronden per maand Miitaliën in hel ambtenaarspersoneel en Den 26 Januari 1898 overleed de 3de opzichter, belast met 500 450 350 350 I oor hel administratief gedeelte: 1 Administrateur-boekhouder met vrij vuur cn licht voor de berekening van het pensioen vastgesteld op f 200 ’sjaars: K. H. Tip, jaarwedde 1 boekhouder, wedde f 1400—/ 1800: J. J. Bückmannjaarwedde 2 adjunct-boekhouders, wedden 1000 f 1400: J. J. 1’. Haaring, jaarwedde K. L Matthijs id 3 eerste klerken wedden 600 900 A. v. Mieren van Lobeustein niet vrij cokes, jaarwedde C. Frankenjaarwedde H. J. Th. van Wijk, jaarwedde 4 tweede klerken, wedden f 300 f 600: P. L. A. Badoux, jaarwedde 0. J. van Leeuwen W. H. II. de Bie A. J. van Asselt 3 tweede klerken, wedden f 300—/’ 600: D. van Bekkum jaarwedde J. G. Wegner, J. A. van Duijne, 1 Metervuller, wedde 600- 700 D. van Deijk jaarwedde 1 portier, wedde f 500f 700: L. Rodijk, jaarwedde Jhr. D. G. van Teijlingen, volontair

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 258