18 jaarwedde van 950,W. f 600,Jhr. D. voor n II 19 Sept. 1 October - 233, 1 Nov. der Gasfabriek tt II u II geldophaler id. id. id 50,- - 50,— - 100,— - 100,— 49,’sjaars. - 304,— - 449,— - 217,— - 98,— - 239,— - 492,— aan 16 April 1 Juli n n a - 287,— den tijd van 6 en weekloonen. Pensioenenwachtgeldengratificatiën Pensioenen zijn toegekend M. H. G. Janssen. N. van Neijhof. P. Alsemgeest J. Hulsing F. van den Bos M. van den Barselaar G. J. Seffelaar G. van Weers J. D. Heyman Wachtgeld ten laste maanden is toegekend aan H. J. Henkes, eervol ontslagen werkman 5,31 per week, met ingang van 29 Juli 1898. W. A. Brands, D. J. van der Graaf, C. H. J. dellertogh, M. D. J. Könings, u allen bij het adininstratief beheer. Bevorderd worden met ingang van 1 Januari 1899 de volgende ambtenaren tot 3de opzichter op eene jaarwedde van f 600,— D. van Bekkumthans 2de klerk bij het technisch beheer. tot 1ste klerk op eene jaarwedde van 600,P. L. A. Badoux, thans 2de klerk, tot 1ste klerk op eene jaarwedde van 600,G. J. van Leeuwen, thans 2de klerk, beiden werkzaam bij het administratief beheer. Benoemd werden met ingang van 1 Januari 1899 bij het technisch beheer: tot 3de opzichter op eene Achterkamp, thans controleur, tot 3de opzichter op eene jaarwedde van G. van Teylingen, thans volontair. Bij het administratief beheer tot Adjunct-boekhouder voor den tijd van één jaar op eene jaarwedde van 1000,A. J. A. Slingeland, thans ambtenaar bij de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen te Utrecht. tot 2e klerk op eene jaarwedde van f 300,J. H. Vos en en G. H. Robertithans tijdelijk 2e klerken. tot geldophaler op eene jaarwedde van ƒ700,H. J. Jonge- zoon, thans nachtportier.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 260