i u i? - Id MS -g gs 11 -Zf P-Q 18 f 199 165 2 4 6 1 2 4 2 3 41 3 1 1 6 1 2 3 87 4 4 3 23 93 6 3 1 1 3 4 2 11 32 1 325,— Loon per uur of WERKLIEDEN. (helpers) T> r> de zuiver- 2 2 Over le l>renqen\ n n r> n n n r> T> n n n Nachtbaas (afwisselend voor man in de zuiverhuizen) Stokersbazen Voor regeling van de drukking 235,— 200,— 18 181 18 17 van het jaar. S3 per week f 10,50. uur 22| en 20 cent J 22, 20, 19, 181, 18, 17| en 16| cent. 19 en 18. 17,50 en 16,50 uur 18 cent. week 1'20. uur 2120, 18 en 15 cent. 22 en 19 cent, cent. r> n 22, 21” 20 en 18 cent. week 11,55. 1 per week f 10,50; 1 per uur 15 cent. 5 -• per week op het einde i Machinisten Stokers voor de stoomketels, Ploegbazen J Stokers Kolenrijdersj Werklieden in huizen Nachtportiers aan de fabriek. Portiers, bureau Kazernestr. (afwiss.dag- en nachtdienst). Veerlieden, tevens nacht- wachts Magazijnknechts Buitenwerkers leven stoker, in leven adjunct- Gratiticatiën zijn gegeven aan de weduwe van N. van Baasbank in leven 3e op zichter der publieke verlichting de weduwe van L. van der Kaayin de weduwe van P. J. A. Courtois boekhouder bij de administratie In den volgenden staat zijn het aantal werklieden in de week der kleinste en die der grootste productie en hunne loonen aan het einde van het jaar gespecificeerd opgegeven. per week ƒ19 en ƒ17. T) rt r n r> Monteurs (helpers)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 261