18 t 1 per avond 50 cent, 1 per uur 10 cent. Loon per uur of WERKLIEDEN. Overgebrachl ‘248 283 9 18 2 2 16 40 n 1 1 n n 8,05. 15 12 n n uur 15 cent. 9 9 n 3 2 Metervullers 3 3 *380 f444 HOOFDSTUK III. Toestand der fabriek, der gebouwen en der canalisalie. Cokesblusschers. Cokesbazen per uur 20 en 19 cent, week ƒ8,05. per uur 17 cent 1 per week ƒ18,1 per week ƒ15. per uur 19, 18, 17 en 16 cent. 2 72 2 72 a. Fabriek. Bij de overname van een gedeelte van het terrein van den aschstaal, reeds in het vorig verslag vermeld, werd aan de gasfabriek de verplichting opgelegd den verbrandingsoven ten behoeve der gemeentereiniging te verplaatsen en eene groote hoe veelheid staalvuil af te voeren. Deze werken te zamen met het Werklieden bij de cokes, voor het stortenopscheppen opdragenverzegelenenz. Meterijk en opsporen van gaslekken Lantaarnopstekers in de stad. Surveillant voor de publieke verlichting te Scheveningen. Lantaarnopstekers te Scheve ningen Assistent-lantaarnopstekers in de stad Assistent-lantaarnopstekers te Scheveningen per week 12. van het jaar. w. o. 8 werkliedendie de geheele week wegens ziekte verzuimd hebben, n n nnn n n n n t> 10,05. 5 -g 2 g a h 22 flq 3“^ r- 50 per week op het einde g -g g g van het jaar. 1-g i g - - -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 263