I ■I i j ,s 18 5i .3796 I van en 83 66 8 20 64 18 18 8 64 17 68 8 8 4 6 14 21 261 18 18j 16 15 a i .s u i 16 15 6 16 16 373 3 en 4 16i 8 125 4 19 4, 284 5 '5 £•9 Waaraan N A M E N Aantekeningen. DEK S T R A T E N. 2234 5 6 6 62 19 8 8 125 1736 2060, Over le brengen. Pijpen met caout- choucverbinding. id. id. id. id. id. id. id. 4 6 _a be 5 J 16. 20 8 4 4 3 7 63 987 1247 14 4 10 131 28 - i 28, 6! 31 I 83 66 8 12 28 28 6 39 373 133 2 7 - 63 8; 4 J i 5i 5 6 16 15 Overgebrachl. Brugpijp Prinsessegr. Nieuwe Uitleg. J Zinker tusschen Nieu we Uitleg en Houtw. Houtweg Bezuidenhout ld. verbinding tus-' schen nieuwe en bestaande leiding Nieuwe Straat naast de R C. Kerk. Carpentierstraat Groot Hertoginnelaan. Van Mierisstraat Van Breughelstraat 284 Straat tusschen Breughelstraat Vaillantlaan 11 obbemastraat Cornells Speelmanstr. Conradkade id. Zinker onder het ver- verschingskanaal bij de Columbusstr. Laan v. Meerdervoort. id Newtonstraat I Franklinstraat Cohimbusstraat. ■5 e

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 269