i 18 1 i a .a s a .2 Q a .S Renbaanstraat Katwijkstraat Keizerstraat. o o c -1 O> S s a a Waaraan NAMEN Aiuileekt’iiiiii/i'ii. DER STR AT EN. Overgebracht. 3387 2969 6356 Seheveningen. 5 Totalen 3908 3458 7366 zijn nog gelegd: Bovendien Totalen 780 780 Hiervoor wordt geen huur voor ondergrond betaald. Dwarsweg Stadhouderslaan 4 4 560 220 Pijpen met caout- choucverbinding. v 56 - I 489 125 70 66 39 th 'Sj - a .s 560 220 CD 'S 4 3 4 4 5 165i 5 7 125 70 66 39 165 56 .1 489 8 IJmuiderstraat Haringkade id. Cornelis Jolstraat. •“’5 hL t£ 4> n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 271