18 17,60 1.900,81 tf blAb-- 2,20 2.849,67 Totaal. 540.470,93 s 79.160.000 KG. Over te brengen 21.228,O25 De benzol heeft per Kg. 23,39 ■cent, per liter 20,27 cent gekost. Van de firma Fassbender en Co. te Rottterdam 50887 Kg hars tegen 56 per 1000 Kg. Solvay en Voor de distillatie werden gebruikt 65.049.548 Kg. Duitsche kolen. 10.000 Liter carburine. 89.409 benzol. 7.200 Kg. hars. Voortgebracht zijn 19.271.508 M3 gas of per KXM) Kg. 296,25 M3 gas van gemiddeld 15,57 kaarsen lichtsterkte (volgens de waar nemingen van Dr. Koppeschaar. Zie bijlage n°. I). Aangezien de toevoeging van carburine en benzoldamp aan het gas, achter de fabrieksgasmeters plaats heeftis de hoeveelheid gas afkomstig van de carburine 1900 M3) en van de benzol 23.000 M3) niet onder het productiecijfer begrepen. Indien de dagelijks verkregen hoeveelheden gas worden herleid, tot een temperatuur van 60° F en een barometerstand van 760 mM, zijn voortgebracht 19.578.648 M3 of 300,98 per 1000 KG. ver werkte kolen. Op 1 Januari 1898 heeft de voorraad kolen bedragen14.190.000 KG. In dit dienstjaar zijn ingeslagen Duitsche kolen. 64.970.000 Overgebracht 516.393,24 Co. te Brussel 80.530 Kg. benzol tegen fr. 50 per 100 Kg/19.249,96 Voor vervoerkosten van de benzol van het Station naar de fabriek is na aftrek der restitutie van de Ilolland- sche Ijzeren Spoor weg-Maatschappij betaald Van de firma Henning en Co. te Bruchsal 10.206 Kg. benzol tegen M. 31,50 per 100 Kg De onkosten hierop hebben be dragen voor inkomende rechten Voor vervoerkosten van het Station naar de fabriek, na aftrek der res titutie van de Maatschappij tot Ex- plotatie van Staatsspoorwegen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 274