18 128.172 H.L 268.903 191.731 10.407 S 65.049.548 KG. kolen hebben dus opgebracht: Cokes. Gruis. Uitziftsel. 862.369 HL. 34.938 HL j 103.645 HL. 57.753 niets. niets. 920 122 HL. 34.938 HL. 103.645 HL. te zamen Cokes. 249.819 HL. 2.111 890 252.820 Gruis. 15.646 n af voor verkocht 68.089 HL. niets. niets. tl II Uit het vorige dienstjaar waren overgebleven 100 K.G. kolen leverden na aftrek van hetgeen voor eigen gebruik noodig was 0,93 H.L. cokes, 0,02 H.L. gruis en 0,16 H.L. uitziftsel. 15.602 HL. 44 45 50 55 51.268,80 - 121.006,35 - 95.865,50 - 5.723,85 Over le brengen f 273.864,50 Zoodat op ultimo December in voor raad bleef Afgeleverd werden a 40 cents V Rest 667.302 HL. 19.292 HL. 103.645 HL. 599.213 19.292 ’103.645 voor de ovens voorde calorifères 1 I ten behoeve van 1de badkamer g Ivoor de kantoren iel Ivoor de stoom machines voor de calorifères

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 277