18 Uren. M». 6.757.501 1.351.500,20 b. 2.452.038^ 245.203,85 c. 411.003,25 81.688,65 816.886^ b en ad 618,80 3.091 k. Totaal 2.176.737,— 2.824 3.120 795,80 20.646,40 5.870,20 3.338,20 1.216,55 4,70 35.688,50 14.942,10 3.343,— 564,80 312,— 39.789’ 78.612 J 58.702 403.666 6.082’ 23| 5.948.083 15.510’ 10.301| 2.055.0161 zonsondergang tot 1O| uur een avondlicht 1999| bedragen. Aan gas is verbruikt: a. d. e. h. i. J- j vol brandende op nachtlicht ad 13 lichten van (avondlichten). 17 gasgloeilichten van 100 liter van zonsondergang tot 10| uur (avondlichten). 4 intensieflichten van 1200 liter van zonsopgang tot midder nacht. Een nachtlicht werd door een Billingsgatebrander (verbruik 400 liter) brandende tot zonsopgang, vervangen. De gasgloei- lichtbranders te Scheveningen waren model C ’94. Het aantal branduren van een nachtlicht gedurende het ge- heele jaar heeft 3749^, dat van 200 liter van door nachtlichten, gewone bran ders ad 200 L door nachtlichtengasgloeilicht- branders ad 100 L door avondlichtengewone bran ders ad 200 L door avondlichtengasgloeilicht- branders ad 100 L. door dagvlammen van 6 L door intensief- i lichten (geen gasgloei- 1 dagvlammen lichten.) 20 L. door intensief- 1 vol brandende lichten. op nachtlicht (gasgloeilicht) dagvlammen voor extra verlichting van gewone lichten ad 200 L. en gasgloei lichten ad 100 L. op de Prinse- gracht. (ten behoeve vandegroenteumarkt.) door gewone lichten ad 200 L. op den Ouden Scheveningschen Weg, welke in den zomer een half uur voor de andere worden ontstoken voor extra verlichting van gewone lichten ad 200 L. ten behoeve van herstellingen van straten Voor 1 tijdelijk brandend licht

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 283