18 HOOFDSTUK X. Koolteer. 30.316,78 HL. Te zamen 24.228,91 Op 31 December 1898 bleef dus in voorraad 6.087,87 HL. H Zoodat het teer heeft opgebracht f 40.013,68 HOOFDSTUK XL Ammoniakwater. 4 530 HL. sterkte 83.514 Van deze hoeveelheid werd afgeleverd te zamen Van deze hoeveelheid werd verkocht 20.865.71 6.600, 12.172,15 375,82 Haywood te Parijs aan denzelfden u particulieren 11.188 5.000 7.853 187.91 88.044 HL. 85.294 Blijkens het verslag over 1897 bedroeg de voorraad koolteer op 1 Januari 1898 4.375,70 HL. De in dit jaar gedistilleerde kolen hebben tegen bijna 4 liter per 100 KG. opgebracht25.941,08 De voorraad ammoniakwater bedroeg blijkens het verslag van 1897, op 1 Januari 1898 De in dit jaar gedistilleerde kolen hebben tegen 1,28 HL. ammoniakwater van eene gemiddelde van 2,42 Bé. per 1000 Kg. opgebracht Op 31 December 1898 bleef dus in voorraad: 2.750 HL. De verkochte 85.294 HL. ammoniakwater bevatten 116.470 Kg. vluchtige ammonia en 27.900 Kg. vaste ammonia; per HL. afgeleverd ammoniakwater werd dus verkregen 1,69 Kg. am moniak en per 1000 Kg. gedistilleerde kolen 2,16 Kg. Het grootste verbruik op den dag is dat van Vrijdag 30 De cember gaweest, met 14.544 M’, zijnde 17,68 pct. van het verbruikte in de 24 uren op dien datum, namelijk 82.253 M3 onder welk getal het gewone verlies is begrepen. De aflevering geschiedde aan: Burt Boulton en HL. a 1,864 1,32 1,55 n 2,-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 287