18 lierel.eiiiiifi arbeidsloonen met inbegrip f 932.423,70 5,083 2,644 0,(M.)5 2,649 446.577,89 2,434 66.166,- n 0,773 141.797,33 1,767 2,540 f 324.127,32 I 912.502,54 4,974 r> n 0,889 0,086 0,490 n n T> n r r> 45.888,97 22.587,35 per M’. gas in centen, van 2,956 0,651 0,011 n T> n n r> n n n HOOFDSTUK XVII. van ilen kostenden prijs van het yas per M3. Verkocht 18.343.396 M’. Aan grondstoffen, wedden en alle onderhoudskosten aan steenkolenenz. r cokes ijzeraarde en zaagsel. kluitkalk tractem. (zonder controleurs der P. V.) weekloonen algemeene onkosten enz onderhoud fabriek en buizenleiding. p onderhoud servicebuizen 542.190,84 5 119.386,14s 1.467,58 438,75 46.790,20 116.361,28 V 15.807,18 81.898,45 8.083,27 3.923,65 10.364,50 40.017,74 23.078,94 10.379,67 482,03 i 239,71s? 177,41 - 485.845,81 Totaal Indien wat naar de van sommigen zijden voorgestane meening behoort te geschieden lij de berekening van den kostenden prijs van het gas rekening wordt gehouden met het cijfer van de afschrijving in de winst- en verliesrekening en daarentegen het bedrag der aflossingen (gewone of buitengewone) buiten beschouwing blij ftstijgt de bovengenoemde prijs van 4,974 cent per Mi*, tot 5,701 cent per M3. Bij voor restitutie aai) de Gemeente: voor huur van ondergrond 255.651, waarborg beheer rest Rest per M3. eigenlijke productiekosten Bij voor renten van kapitaal en aflossingen voor renten75.631,33 gewone aflossingen B Af voor verkochte nevenproducten en diver sen als voor eobes, geheele productie f 397.182,15s gruis cokesuitziftsel koolteer ammoniakwater diverse producten huur van leidingen huur van weiland en terreinen grondrenten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 293