<i. 18 i- /.-. 7.192,43 249.209,06 32.926,26 10.507,98 p. m. 107.432,66 34.044,50* 10.436,20s 1.365,25* 2.979,35 953,66s 8,40 40,- 349.783,76 •i. HOOFDSTUK XVIII. 199.524,88 s 199 524 88- 51.244,23 n 66.166,— HOOFDSTUK XIX. Inventaris. ’s-Gravenhage1 Maart 1899. u n Voorts is de schuld verminderd met de aflos sing ten bedrage van De Directeur, J. E. II. BAKHUIS. 1/ V H n H ft H H tt ff H U H h. i. »i. a. <i. p- (i- a. b. s. I. 2.04 7.651,39 5 1.185,51 820.692,735 242.531,28* 90.577,10s 60.832,69 Fabriek Meubelen Buizenleiding Servicebuizen Materieel publieke Verlichting Gereedschappen Instrumenten Gasmeters Magazijngoederen Vuurvaste materialen Illuminatietoestellen Steenkolen Cokes Koolteer Ammoniak water Diverse nevenproducten Kluitkalk Ijzeraarde en zaagsel Plakzegels Kassa Hierachter volgen de door den administrateur boekhouder op gemaakte finantieele bescheiden. Finan t ieele beschou wingen Door de afschrijving is de inventaris vermin derd met In vergelijking met de balanscijfers van 1897 is voornamelijk door uitbreiding deze inventaris feitelijk vermeerderd met 250.769,11s terwijl de kasgelden verminderd zijn met

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 294