18 I I 18 f f (1) I 7 Pi. 7 f f f f h. f b E 7 42.929,174 7 UITGAVEN. ONTVANGSTE N. Aard der Uitgaven. Toegestaan. Begroot op 2^ard der Ontvangsten. VI. 2 151,47 nevenpro- van 16.056,4 12 191,25 971,85 84,- 9.392.1 196,72 enz. II. VI. f 16.276,50 8.093,50 60.1 300, - VII. 60,1 300,- \f f 71.900,17 6.099,83 Vlll. X. 1-401,737 1.700,- zegels kwitan- 298,264 281, Onvoorziene uitgaven f 972,94 3.000,— 20430,- 3.770,47 T~24784,70" 1/ n n n Buitengewone ontvang sten restitutie tien restitutie rangeerloonen toevallige baten Huur van terreinen. grondrenten 380,— 17.050,— Werkelijk ontvangen. 482.03 20.132,20 102,03 3.082,20 Minder da begroot is Onderzoek hoedanigheid gas n n n 118.000,- 40.000,- I 105.808,75 40.084, - Meer dan tiegestaan is. Minder dan toegestaan is. Meer dan begroot is. 1811,1 972,94 (4) V f 58.100,— ■3 239,714 177,41 4Ï7,Ï2J f 2.553,69 2.636,22 526,72 6.840,564 2.613,63 15.170,824 1.300,— 3.514,— I 100,— 4.914,- 7 1.199,25 3.333,30 1.470,48 6.003,03 177,41 177,41 7 Werkelijk uitgegeven. 4.446.31 11.633,78 3.073,28 18.889,43J 4.886,37 f 48.350,— en 3.923,65 40.013,68 j 23.749.03 21.330,7241 7.00O,— 14.270,- 3.600, - I 25.730,- I 7.500,- 2.003,28 i 11.160,86 i \f 205.255,42 2.200,— 9.000, - f 217.550, - 770,47 3.954,70 f 2.160.86 23244.86 .f 14.53944 Onkosten verkoop cokes: arbeidsloon kleinslaan op den hoop brengen enz. controle verzegelen enz. wagenvervocr onderhoud wagens enz. f 46.198,f3 f Gebruik van toestellen: huur van leidingen gasmeters verkoop of in gebruik geven van leidingen V erkoop ducten cokes. I gruis 1 kool teer Ammoniak water cokesstof en diversen 1.370,48 1.370,48 n 5.000,— 20.000,— r 3.000,— Algemeene onkosten f 24.370,— (2) Magazijngoedereu 78.000,— (3) Jaarwedden en loonen werkloonen stokerij zuiverhuis lantaarnopstekers. controleurs publieke ver lichting tijdelijk personeel 10.958,07 4.842,924 16.772,8447 ~251481 7 337.484.60 ƒ.321.428,15 2.951,80 l 49.406,10 I 12.790,96 16.487,80 i /4Ï9.121,26410.445,234 Oorspronkelijk 214.550,verhoogd Raadsbesluit 11 Januari 1898 3.000,— 19.370,„7 Juni 58.000, „16 Augustus 3.972,94 verlaagd 11 Januari

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 296