18 18 EXPL01TAT1 REKENING 4898 J 177,41 239,71s 482,03 20.132,20 1.186,95 DEB E T. C R E D I I. H H idergrond 255.651,— 45.888,97 1,250.— 66.212,22 7 465.924,65 Saldo f 1,671,399.10 f 1.671.399,10s II n H u II n n u H H zuiverhuis enz. V n n H H H f 1.471.874 22 199.524,88 n H n V n n H H u •I n u u H H 22.587,35 75.631,33 66.166,— n U a H n Cokes Gruis Koolteer 542.190,84 s 119.386,14s 438,75 1.467,58 105.808,75 10.552,53 48 793.4S 40.071,35 15.807,18 76.770,35s 5.128,09s 22.887,59 8.563,65 8.083,27 u II H H 948.735,34 18.363.54 130.604,22 310,37s 8,45 397.182,15 s 3.923,65 40.017,74 23.078,94 20.744,17 Per Gasverbruik n u n u II Aan Steenkolen (gebruik) n particulieren gemecntegebouwen. publieke verlichting muntgasmeters in de vcrkiezingslokalen (productie) n n Ammonir.kwater Diverse nevenproducten Grondrenten Huur van terreinenen leidingen u h meters Gasleidingen Gemeente ’s-Gravenhage voor H II Cokes Kluitkalk Ijzeraarde Weekloonen stokerij en Loonen tijdelijk personeel Tractementen Lantaarnopstekers Algcineene onkosten Onderhoud fabriek buizenleiding publieke verlichting gasmeters servicebuizen Gemeente ’-Gravenhage voor gebruik van den om waarborg door de Gemeente verleend het beheer der Gemeente en pensioenen renten aflossingen restitutie onderh. publ. verlichting. 22.887,59 loonen lantaarnopstekers 40.071,35 wedden 3 controleurs2.003,28 huur en schoonhouden wachtlo kalen lantaarnopstekers.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 299