de Gasfabriek sedert hare liofdcijters der exploitatie van OVERZICHT van eenig'e Usifl r I Ht.U 9)in Getrokken uit de Jaarverslagen. f f f I 'f I 9 md. f i” fc f fe Plll SjtTs. ■2. s h 2 -c I BIJLAGE N». II. GEDISTILLEERDE G A S. A F G E L E V E II D T GEMAAKT K A 1 G A S. F A A L. STIJNKOLEN. V J A A R. Opbrengst Rest onafgelost Kapitaal volgens Uitkeering in HL. n Leeningen Aflossingen. leenings- Afschrij vingen. in geld. in M3. Balans aan de van tonnen ui M3. beide in geld. kapitaal. Gemeente. 100(1 KL 19. 18. 15. 14. 11. 13. 10. 1. 3. 2. 5. 6. 7. 9. 8. 7,3 en 6, 18, 13 en 12 et. 22,556 306.843,86 1875 2.056.854 3.860.146 207.645,56 17.912,63 203.479 1L. 12 en 10 8,89 6,66 375.248,15 67.635,76 835.027 2.831.697 1874» 4.325.359 19,22 211.111,66 225.380 r r> n T n 5. 10 32,091 9, 441.319,71 3.672.550 i 961.331 1877 5.3(4.105 20,04 223.848,77 264.558 5 n T) Ti j n 10 5 9,44 38,307 466.070,33 1.033.058 1878 5.929.876 20,36 4.191.283 226.882,13 291.149 n Tl t n 5 10 9,45 40,526 506.283,73 4.578.542 1.067.667 20,69 15,90 1879 6.403.866 283.810,50 227.660,23 309.455 n n n 9 4 9,82 43,3 501.163,56 5.042.904 1.142.960 29.692,— 15,95 1880 20,65 192.444,50= 191.645,75 7.038.661 340.767 n r> n n Ti 9 S 9,89 47,9 626.977,52 5.780.933 1881 31.490, 1.193.628 101.730,75 16,19 21,273 302.298,33 7.932.356 111.134,61 372.869 n r r> n n T 9 10,4 50,9 692.963,17 6.400.738 1.307.950 1882 31.987,— 22,099 15,83 80.721,83 318.886,73 8.633.332 111.886,43 2.625.787,26 390.664 n T r n ti 9 1 10,6 52,6 738.109,44 1.376 001 6.832.239 1883 33.953,— 15,18 l„ 365.008,98= 9.217.920 20,84 2.694 188,48 442.237 n n Tl T I 9 10,95 53,7 774.158,37 1.460.407 7.151.373 1884 127.543,— 15,56 99.050,12 L 358.848,57 9.580.659 21,36 116.481,79 448.541 Ti Ti n Tl t> y> 8 1 11,11 58 754.734,05 1885 38.254,— 7.925.281 1.518.093 223.333,59 266,6 p. Ton. 15,33 354.042,30 10.728.629 116.574,50 40.233 1 on. t n i Tl Tl T n 57 8 I 11,17 58,6 788.633,77 1.577.842 99.636,— 8.293.767 1886 11.120.150 15,92 112.422,10 321 520,05 281,1 175.624,40 39.561 T n r> ti Tl 7 11,26 62 750.922,38 9.085.999 1.650.028 1887 104.772,96 12.155.003 15,81 277,0 2.898.917,45 179.344,30 43.872 n T) r> n T 11,43 7 66,7 828.363,07 10.115.918 1.732.211 1888 228.216,33 13.289.308 283,4 16,13 2.907.197,94 175.785,95 46.879 n Ti 55 T> TI n 11,4 743.148.29 68 41.305,-- 1.775.953 300.270,- 1889 10.636.514 15,63 428.476,35 13.744.956 277,9 246.716,99 49.461 n Tl n n T) n T) 11,61 70,10 995.610,56 11.122.203 1.842.602 300.000,— 15,57 1890 14.304.791 266,6 617.199,01 150.068,69 125.695,68 5 3.542.129,48 256.599,98= 53.661 n r T) I n 11,87 990.007,64= 69,31 1.935.267 11 301.444 44.373,— 1891 15,66 14.863.502 543.564,25 279,12 138.704,18 53.250 276.030,66 Ti T> T T! T T> Ti 12,09 7 70,89 971.001,21 46.425,— 2.028.483 1892 11.888.262 15,73 15.364.054 280,55 143.893,56 111.946,54 278.698,04 54.764 n n n n n Ti 12,13 7 71,65 1.007.477,97 12.345.275 2.090.156 52.948,— 1893 15,54 16.059.854 279,68 498.602,81 118.204,12 3.941.529,26 57.379 T n Ti Tl Ti Ti Ti Ti T 2.178.719 i 12,27 r 1.062.018,01 73,36 1894 13.029.862 72.879,67 15,71 279,31 16.623.739 191.033,12= 3.931.109,26 59.518 7) Ti Ti Tl Ti T T T) Ti Ti 6,5 12,05 1895 1.026.216,49 74,42 2.205.918 104.610,— 13.627.082 15,99 156.133,37 17.183.401 289,34 182.633,37 496.949,26 3.904.609,26 59.388 Tl n T T T Ti 6 1896 11,69 75,86 988 838,86 14.309.600 2.205.930 60.199,— 15,91 17.735.221 298,43 493.253,49 3.904.609,26 300.706,12 59.428 T> Ti n Ti n Ti 1897 6 11,39 78,- 1.037.746,— 2.209.468 62.560,— 15.126.084 15,64 18.300.693 289,88 533.056,56 3.904.609.26 317.640,37 63.132 Tl Tl r> n Tl T) Tl Tl 1898 6 11,04 81,70 1.098.021,92 66.166,— 2.176.737 16.166.659 15.57 19.271.508 296,25 199.524,88= 542.190,84 3.904.609,26 324.127,32 65.049 T> V Tl Tl Tl Tl Ti Ti Ti Totalen f' 3.247.463,76 f 1.411.904,99 f 3.071.474,96 f 2.414,329,46 5 f 3.960.845,62 Ti Ti Tl Prijs per M3. voor particuliere verlichting. 3 md. Prijs per voor publie verlicht in M3. Aan de publieke verlich ting- 1 Jan.-31 Dec. /79. 27.385,— Ti 162.837,23= 3.217.756,47= 138.004,53= 2.013.719,43 163.644,47 201.453,12= 291.657,09 115.807,87 in M3. Aan Parti culieren en Gemeen tege- bouwen. 162.837,23 n 3.889.781,82 281.043,33 163.644,47 284.985,84 727.215 \f Tl Tl T 199.524,88 509.881,47 154.626,52 42.680,— 2.161.608,21 303.794,65 330.856,71 2.713.466,86 2.858.893,71 78.272,79= 76.133,83 Nov. en Dec. 15,81 30 Juni /77 f 1.661.543,17 30 Juni /77 1.921.902,04 30 Juni /78 2.033.061,45= 31 Dec. /78 2.052.782,48= 3.921.728,84 331.730,— 1.497.704,435 r Op 31 Dec. /89 1.756.399,435 Op 31 Dec. /90 Tl j Op 31 Dec. /91 n in M3. per inwoner voor par ticuliere verlich ting. 16. in M3. per inwoner voor pu blieke verlich- ting. 17. 131.623,10=L per HL. of ton. op 31 Dec. 78.060,41 2.892.307,09 167.402,58 55.742,71 3.573,61 18,97 p. HL. O 119.859,07 4. I 550.000,— Door conversie 4.722,90 24.746,71 1 Juli-31 Dec. /78 f 16.994,66 1 Jan.-31 Dec. /79 41.717,34 6 3 md. 7 9 md. 8 7,5 1 T> =L 519.863,54 12. 2 301.346,43= Op 31 Dec. /92 B 1.254.921,43= Op 31 Dec. /93 2.201.973,43 Op 31 Dec. /94 2.129.093,76 Op 31 Dec. /95 B 2.024.483,76 Op 31 Dec. /96 B 1.964.284,76 Op 31 Dec. /97 1.901.724,76 Op 31 Dec. /98 B 1.835.558,76 96.875,32= L 45.733,59 12.698,16’) 46.614,91 L 97.881,31 L L 2.414.770,89 170.849,16 2.461.919,86= Door conversie j n 1.992,02 96.412,72 24.776,43 1 Jan-30 Juni/76 i f 9.409,30= 1 Juli/76-30 Juni/77|1 Juli/76-30 Juni/77 f 46.154,19= 'f 13.659,26 1 Juli/77-30 Juni/78 1 Juli/77-30 Juni/78 f 60 502 31 f 24 746 71 Op 1 Jan. /81 f 2.150.104,26 Op 1 Jan. /82 2.069.657,26 Op 1 Jan. /83 2.115.895,01 Op 1 Jan. /84 2.080.983,84 Op 31 Dec. /8> I 1.952.811,86 Op 31 Dec. /86 i n 1.853.175,86 ,B Op 31 Dec. /87 i 131.977,99= |t. 1.720.215,66 Op 31 Dec. /88 T> f 60.502,31- 30 Juni-31 Dec. /78 f 36.880,02 1 Jan -31 Dec. /79 127.313,20-’ 1.224.850,— 1 Jan.-30 Juni/76 'f 5.000,— 1 Juli/76-30 Juni/77 f 6.000,— 1 Juli/77-3O Juni/78 26.625,— B 260.654,98

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 303