are overname door de Gemeente. 1 i Bé iïfh i g j si g5 27. °P I KOSTENDE PR IJ S V A N GASVERLIES. Lengte Aantal HET GAS PER M3. der canali- gasver- lisatie in bruikers A ANTEEKENINGEN. meters op Te zatnen. Cokes bruto. Diversen. 31 Dec. 31 Dec. 19. 20. 21. 22. 28. 30. 29. 23. 26. 24. 25. 7,3 en 6,66 ct. 26,7 f 108.166,29 1875 23.022,14 2912 16,- 6,66 1876 120.753,86 19.919,47 1662 3788 T) n T) 1731 5,39 11,2 7,28 1877 107.665,15 21.447,43^ 81.746 4157 T> n n 5,39 10,39 1848 7,31 1878 91.399,92 21.309,13 84.238 4465 Tl 1899 5,39 10,2 1879 7,46 105.095,98 88.312 4721 n Tl 7 10,35 4,75 1880 7,965 144.472,45 1 1955 23.696,86 91.501 5117 T) Tl r 9 10,87 135.950,42 *j 1881 9,11 2004 94.764 5574 n n 9 9,45 1882 r 97.966,20s 8,14 2136 47.385,17 100.290 5953 n 9 9,79 1883 8,50 2274 105.821 6306 r> r 9 9,07 8- 1884 147.198,42 2329 i 48.544,81 109.126 6708 n n 8 10,7 10,— 1885 166.429,33 2452 67.130,76 115.720 7219 n 9,9 5,916 ct. 8 1886 9,2 162.538,55 1,799 ct. 2511 45.296,57* 119.560 7624 T) T) T> 10,14 7 5,976 9,8 1887 1,642 187.647,43 2,399 ct. 1,938 ct. 2632 126.238 8153 n r n 1888 7 9,43 6,481 9,9 157.082,88 2,516 1,460 r 2737 2,505 127.140 8756 V) r n r> T) 6 8,30 1889 5,920 8,8 1,958 198.130,63 3,108 0,854 2807 93.306,38 129.678 9379 T) T Ti 57 n T) 1890 6,472 7,94 8,6 0,893 1,950 264.619,73 3,629 2916 9782 93.131,89 131.978 r> T) T) n 1891 9,41 6,320 2,085 10,04 1,009 3012 3,226 275.044,55 10208 139.349 100.499,31 T) Tl r Tl Tl 5,970 1892 7 7,96 1,002 2,003 8,62 2,965 3104 119.521,26* 141.901 10674 r Tl T) 1893 7. 8,61 6,021 9,57 1,947 r 225.090,37 3234 3,078 0,996 114.710,05 144.493 11241 n n n 1894 7 5,737 7,14 8,00 1,874 242.617,675 3349 0,992 2,871 11708 148.385 T) Tl T, Tl Tl 1895 6,5 5,377 6,58 1,033 1,842 7,32 269.580,33 3499 2,502 12574 100.448,16 154.576 Tl T. r, r Tl 1896 5,057 6 5,66 1,821 3683 0,856 6,21 270.535,22 2,380 13581 105 696,19 161.664 T) Tl n T) n r 6 1897 3,84 0,814 1,832 3831 4,20 297.357,50 2,453 14783 167.215 94.934,22 Tl T) T) 1898 6 0,773 4,974 1,767 3945 2,434 277.796,01 15914 87.764,50 171.812 3,30 3.70 Tl r, n r> n Prijs per M3. voor publieke verlichting. J7 I 3 md. 7 9 md. 8 7,5 in van de produc tie. per nieter canali- satie in M3. (31 Dec.) aan renten en aflos singen. 53.521,38* aan uit- keeringen aan de Gemeente. 110.664,02 5 46 509,59* 33.455,64* 20.130,95* 73.346,19* OPBRENGST DER NEVENPRODUCTEN volgens de Exploitatierekening. 143.432,83* I) Deze, som vertegen woordigt de waarde der goederen, enz,, gebruikt tot oprichting der fa briek. 2) Onbetaalde posten vroeger op de winst en verliesrekening ge bracht. Zie overzicht kapitaalsvermeerdering achter het verslag over 1889. 3) In 1891 werd boven dien betaald ƒ14.114.941, zijnde hetgeen bij het bedrag der leeningen over 1889,1890 en 1891 moest gevoegd worden wegens lageren koers van uitgifte. 4) In 1891 werd nog gedistilleerd 41.855 KG. Amerikaansche hars. 5) In 1892 werd nog ge distilleerd 137.684KG. Amerikaansche hars. 6) In 1893 werd nog gedistilleerd 7 7.173 KG. Amerikaansche hars en verwerkt 22.549 liter carburine. 7) In 1894 werd nog gedistilleerd 41.498 KG. Amerikaansche hars en verwerkt 139.334 liter carburine. 8) In 1895 werd nog gedistilleerd 7.398 KG. Amerikaansche hars en verwerkt 98.443 liter carburine. 9) In 1896 werd nog verwerkt 219.279 liter carburine. 10) In 1897 werd nog verwerkt 220.631 liter carburine, 10.060 KG. benzol en 18.892 KG. Amerikaansche hars. II) In 1898 werd nog verwerkt 10.000 liter carburine, 89.409 liter benzol en 7200 KG. Amerikaansche hars. 1493 245.450,41* 5,099 n 5,39 Q <=s G. r <5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 304