4Ï Bijlage 19 i f S 8 7 Maart 1899. Kosteloos onderwezenen. M 11620 502 899 9392 2967 12 1889 11794 70 174 9866 474 7643 157 3037 1890 12252 458 373 3051 14 8016 1891 12312 65 277 60 10899 570 7951 3328 1892 48 13080 504 768 11247 348 8555 3376 1893 11564 500 3490 114 13760 317 680 9055 1894 26 3568 78 11910 346 13983 9081 223 1895 9768 687 3661 93 12271 361 14899 916 1896 12373 102 10165 397 3632 29 1897 55 4 10837 672 3687 867 12377 1898 16376 Openbare scholen. Bijzondere scholen. Openbare scholen. Bijzondere scholen. c5 3^ na -O i 3 05 of I. Algemeene Opmerkingen. Onze algemeene opmerkingen kunnen dit jaar zeer kort zijn. Was reeds in 1897 de toename van het getal leerlingen aan de bijzondere scholen vrij aanzienlijk minder dan in de vorige jaren van het laatste decennium zooals uit onderstaande cijfers, ontleend aan tabel E op 15 October, zal blijken, in 1898 is dit nog in sterkere mate het geval; daarentegen was het aantal leerlingen bij het openbaar onderwijs grooter dan in 1897. Ook de cijfers van het getal leerlingen welke kosteloos onder wijs genoten, geven voor het bijzonder onderwijs opmerkelijke uitkomsten. g' O 15509 610 7486!+ 591 10329 463

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 305