jsji Hgi h ji hsi -s - - Fïi 19 Hoofd der school aan de Achterraamstraat en wel op de meest eervolle wijzeonder dankbetuiging voor de vele en langdurige diensten aan de Gemeente en het lager onderwijs bewezenwerd voorzien door de benoeming op 21 Juni van den heer A. J .Schreuder. De tabel sub letter I geeft eenige bijzonderheden omtrent den loop der schoolbevolking. In vergelijking met het vorige jaar werden bijzonder veel leerlingen afgewezen voor de ambachtschool; van eene school niet minder dan alle 9 jongens die zich voor het examen hadden Leerlingen. 3. onderwijs. Totaal tot: 7 1 Gymnasium. 7 1 36 3 H. B. School met 5-j. cursus. 36 3 37 9 1 met 3-j. 38 9 n n n 16 meisjes. 1 16 1 n n 13 8 4 jongens. 25 Burgerscholen 6 II 17 v. meisjes. n 27 11 3 4 34 11 Ambachtschool v. jongens. 10 15 34 14 59 14 Industrieschool meisjes. 18 3 4 11 1 29 i Cursusbewaarscholen. 1 1 Byzondere kweekschool. 1 1 i Mach, school Hellevoetsluis. 1 1 Van Burger scholen. Van Kostelooze scholen. 5 o j Rijksnormaallessen. Overgang van leerlingen naar andere inrichtingen van I Van Tusschen-1' j scholen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 307