29 Sectie Z. Z van W. F. P. van der Grijp c. s. ongeveer 110 centiaren. Sectie Z, no. 1341, 1342, 1343 en 1344 alle gedeeltelijk, voor 495. alsmede eene oppervlakte grond en eene oppervlakte water dan .1. Th. Lange, resp. Sectie O, no. 7225 geoot 924 centiaren, voor 11.088 en Sectie O, ns. 810 en 1193, te zamen groot 193 centiaren, voor 96 50. van P. L. de Weever ongeveer 20 centiarenSectie O. no. 2747 gedeeltelijk, voor f 150. van A. P>. de Vos en C. W. de Vos ongeveer 91 centiaren. Sectie Z, ns. 1336, 1337, 1338 en 1339 alle gedeeltelijk, voor f 605.50 van .1. Tit tel ongeveer 44 centiaren, Sectie Zns 1331 en 1332 beide gedeeltelijk, voor 262. van J. L. Tittel ongeveer 42 centiaren, Sectie Z, ns. 1333 en 1335 beide gedeeltelijk, voor ƒ261. van J. Tittel en J. L. Tittel ongeveer 28 centiaren, Sectie Z, no. 1345 gedeeltelijk, voor 154. van JAR a a s v e 1 d t ongeveer 84 centiarenSectie O, ns. 4298 4297 4296 4295 en 2322 alle gedeeltelijk voor 602. van II. W. C. Roe lots en ongeveer 24 centiaren, Sectie O, no. 2745 gedeeltelijk, voor f 192. van R. Tuijt: 1". ongeveer 18 centiaren, Sectie O, no. 7080 ge deeltelijk, voor 149. 2o. ongeveer 17 centiaren, Sectie O. no. 2742 ge deeltelijk, voor f 128.50; 3o. 26 centiaren, Sectie O, no. 6258, voor 133 van A. A. Mulders ongeveer 25 centiaren, Sectie Z, no. 1361 gedeeltelijk, voor 124.50; van S. J. van den Bergh ongeveer 28 centiaren, Sectie Z, no. 1363 gedeeltelijk, voor 142.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 30