- I - 19 19 TOTA LEERLINGEN 01’ Waarvan kosteloos op WAARDE SCHOOL 15 Juli. 15 October. 15 October. 15 Januari. 15 April. 15 Juli. GELEGEN IS. V. M. M. I V M. V. M. M. V. M. V. M. A. OPENBARE SCHOLEN, 1 1 1 1 22 17 10 24 14 20 Over te brengen. 61G6 0524 5339 5350 6689 6876 5502 6291 4959 5148 5298 HOOFDEN EN BENAMING DER SCHOLEN. 269 172 139 204 220 125 149 98 1 253 160 141 208 215 114 111 125 257 156 141 215 216 130 155 122 201 232 237 207 211 247 166 255 289 232 236 241 287 304 247 266 130 6 128 110 112 191 165 174 180 209 1 17 186 132 149 176 208 152 125 97 232 216 222 272 209 229 224 264 251 273 265 213 240 253 236 203 163 63 80 88 158 225 146 162 148 252 232 216 222 272 209 229 224 264 251 273 265 213 240 253 236 203 163 63 80 88 158 225 146 162 148 252 219 220 214 263 193 227 233 253 235 270 243 208 219 242 232 190 144 57 83 80 161 221 138 147 148 242 210 225 237 196 213 231 171 256 275 236 236 234 292 310 254 251 164 113 159 178 204 152 193 197 227 187 120 153 176 201 138 126 108 190 122 151 175 217 140 140 102 210 225 237 196 213 231 171 256 275 236 236 231 292 310 254 251 164 70 113 159 178 204 152 193 197 227 201 232 237 207 211 247 166 255 289 232 236 241 287 304 247 266 130 67 128 110 112 191 165 174 180 209 5450 6693 5097 Achter-Raamstraat Sirtemastraat Kerkstraat Noord wal Fannius-Scholtenstr. Zieken ..Roggeveenstraat. Badhuiskade Ammunitiehaven Korte Lombardstraat. Kortenbosch Nieuwe-Schoolstraat Lepelstraat Zwarteweg Tullinghstraat. Hemsterhuisstraat Rembrandtstraat. i Lijnbaan Rijswijkschestraat 14 220 212 222 260 189 235 217 248 236 •'68 231 208 229 215 221 209 120 56 84 73’ lol 206 148 139 160 234 206 229 230 191 215 235 163 251 269 232 230 228 29 i 316 252 245 144 56 117 137 174 189 141 183 181 219 207 232 240 20 218 239 173 254 260 239 231 240 319 291 235 257 152 63 12i 133 174 188 153 190 187 2'2 220 212 222 260 189 235 217. 248 236 268 2311 2081 229 215 221 209 120 56 84 73 101, 206 148 139 160 234. b. Tusschenscholen 27 J. Schreuder 28 D. Kanon 29 A. Palte. 30 W. de Vletter 31 (G. C. F. van der Laan 32iC. E. Keilholz 33 L. de Vries 34 A. Mout I ,v. Ravesteijustraat Rijswijkscheplein Bleekerslaan de Gheijnstraat Hoefkade Vlietstraat Lijnbaan 32. Nieuwe-Haven. Gaslaan Teniersstraat Keizerstraat. Badhuisstraat Duinstraat bij de Gedenknaald Vijzelstraat. 206 229 230 191 215 235 163 251 269 232 230 228 293 316 252 245 144 561 117’ 137 174 189 144 183 181 219 15 Januari. I 1 218 214! 219' 266 196 237 233 256 261 267 239 208 231 221 211: 201 151 561 82 81 170 225 140 145 158 248 219' 220 214 263! 193 227 233 253 235 270 243 208 219 2421 232 190 144 57 83 80! 161 221 138! 147' 148 242 a. Kostelooze scholen 1 F. J. C. de Ridder 2 P. H. F. Bakker 3 G. Smelt 4 J. H. G. Roel 5 C. W. Valken 6 F. Duiker 7 G. J. Ligthart Si J. Schmal 9 J. W. de Jong 10 J. Brink. 11 W. Koops 12 J M. Prins 13 S. Vetoing 14 J. Vreeburg 15 H. J. van der Kraan 16 H. Sasburg 17 K. G. Houwen 18 K Baars 19 J. vau Andel 20 J. Velthuisen 21 J. J. ten Have 22 S. W. Stortenbeker 23.Th. J. Vonk 24 S. Knoppien 25 A. Laban 26 K. Goudswaard

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 327