-I- J- -i 19 19 -1- I I 1 s loo LEERLINGEN OP TOTAAL DER Waarvan kosteloos op WAAR DE SCHOOL HOOFDEN EN BENAMING 15 Juli. 15 April. 15 October. 15 Januari. 15 Januari. 15 April. 15 Juli. 15 October. GELEGEN IS. DER SCHOLEN. M. V. M. M. V. V. V. M. M. V. M. V. M. V. 4752 2126' 5752 5796 5879 4661 4754 Overgebracht 5899 2130 1630 1624 2010 2024 1662 23 1 1 110 6158 6124 6100 6199 6206 Totaal 6291 2130 1630 2126 2010 1617 2024 1663 6206 14290 13781 145761 14177 13781 Totaal. 14449 6787 7382 6726 7547 6977 24 4 6178' 14519 13819 - 1624 103 104 105 7719 6100 8132 6158 216 154 24 12 i 7657 6124 7978 6199 5372 2010 5109 1617 5523 2024 5314 1663 8398 6178 8 109 81 84 36 40 66 96 118 116 139 43 68 209 150 30 52 94 95 o 9 105 90 85 36 39 75 119 107 128 41 65 199 152 37 52 208 161 1616 8158 6291 106 88 85 36 40 85 104 121 113 129 42 65 197 151 38 51 209 157 33 12 4673 208 155 1 7575 8246 6273 10' 105 85' 94 36 37 75 99 124 1(H) 130 40 66 2141 149 37 50 6273 51631 1624 109:Mej. E. C. H. van Reijn Snoeek H. P. M. Riegeu 5366! 4971; 5472! 2130! 1630 2126l 7496 6601 7598 93 J. J. Koster van GroosWillemstraat R. Smitsvan Bijlandtstraat Mej. S. Bachofnerj Laan v. Meerdervoort 96|Mevr. A. E. v. d. WateringVisser jOude-Molstraat 97'Mej. G. B. Schut[Nassaulaan 98jMej. M. de Ridder(Zwarteweg J. van Weleveldde Ruij'erstraat M. C. Roos van den Berg Prinsegracht 48 Openbare Scholen 62 Bijzondere Scholen 4971 16301 M. I V. I 99 100 101 Mevr. J. M. F. C. Allan - Haver. Bilderdijkstraat 102|Mej. C. M. TinholtKoninginnegracht E. R. van Gigchvan Speijkstraat. M. M. BoldinghLaan v. Meerdervoort M. Smit SibingaDaendelsstraat 106!Mevi’. H. J.G. Michaëlv. d. Watering. Lutbersche-Burgwal 107 jC. F. VerschoorHeemraadstraat 108-H. W. te WinkelGondelstraat van Stolkweg Nieuwe-Badhuisweg

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 330