i I I 1 I I ƒ2000. I 8 8 S i 5 us 3 I 2 I 3 HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKEL1NGEN. lor Straat of gracht Bedrag NAMEN NAMEN NAMEN S van het InkomstcB EN EN EN gevestigd is. schoolgeld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Schmal. (Jacob) 1200 1 Nihil. 1300 1 700 2 50 50 900 2 650 3 i 550 3 3 600 120 1 T) nut eu sin. 45 3 513 leerlingen. Totaal 560 3 M. O. n n n n n 3 3 8. Hemsterhuis- straat. (6de Schoolwijk). I ■rkstra (Rinse ■Lune) Gou (Johannes) rawer. (Homme) is. (Catharina) Rang of akte j en verdere 1 toelatingen. handw. v. nut en sm. id. nut. id. id. 1300 900 6tl0 800 SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. 700 600 a— q en s. 45 45 1 2 45 45 45 75 45 45 45 I 2de Rang a806) j wiskunde, teekenen en gymn. 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de 10de 11 de 12de 50 50 50 50 55 44 36 30 26 26 24 2 3 50 50 50 Rang of akte en verdere toelatingen j 15 December 1898. B) 72 leerlingen. n n n n n n gymn. schoonschr. Af rv id. nut. nut en sm I en teekenen. nut. id. 3 3 i 2 3 3 3 waar de school Vrije won in Dagschool voor jongens en meisjes. Zesmaandelijksche cursus. v. Balkon. (Catharina ƒ100 Frederika) Brouwer. (Hillegonde) Kolkman. (Frederika Petronella Antonia) Stein. (Anna Catha rina) Regenboog. (Marga ret ha Carolina) Labordus. (Jacobus) 3 lenheer. (Hermanns) I I Gast. (Willem Cor-1 I lelis) I u Lochetn. (Josefus I I laeobus) I Schraveudijk. (Cor- I lelis Bartholomeus) hoofdond. (1878) gymn. hoofdond. (1857) id. hulponds. (1857) gymn. onds. (1857) I handw. v. j nut en sm. I onds. (1878) handw. v. nut. onds. (1878) I hoofdond. (1889) I ond. (1878) 1 oud. J878) Fransch. ond. (1878) Teek, en gymn. hoofdond. (1878) wish., vr. en ord. oef. use. (Adele Joseiine)) onds. (1878) I I handw. v. nut. I Getalsterkte der klassen op 1ste klasse (A en F) n ONDERWIJZERS wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. •or de handwerken •oren. (Catharina ■lendrika) "lier. (Maria Ther».) I. Horst (Join.. Jac».) uiers. (Gosina Elis.)i Witt. (Joh». WilhaJ I acoba) rmaat. (Joh». Ferm1. ?reda. Corn». Stuian. (Jeanne) "ise. (Adele Joseflnejj liaud. (Eltb. Geertra.j Christa. Adriana) kouten. (Bertha) iiiial. (Clara Alida acoba) Bor de gymnastiek ■arroo. (Wilhelmus) tier. (Maria The- I resia) In der Horst. (Jo- I janna Jacoba) Inters. (Gosina Elis.\ I'S. (Theorodus Anto-j I lie Reiner)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 338