1 t I 1 1 10 10 i I j i e - I I inoo Brouwer. (Marinus) v. d. Heem. (Engelina)j Graaf. (Betsy) v. d. Spek. (Johanna) v. Witsen. (Fanij) KWEEKELINGEN. HOOFDEN DER SCHOLEN. Bedrag Straat of gracht NAMEN NAMEN NAMEN waar de school EN EN EN schoolgeld. gevestigd is. VOO «NAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Nihil. 10. Lijnbaan. 1000 1 1000 2 950 2 800 3 600 d. Bent. (Jacoba) 4 500 1 120 2 id. 4 3 3 a—k, Brink. (Jacob) q en s. I vr. en ord. oef. ond. id. id. id. id. id. d. id. 500 900 45 45 4 2 3 2 SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. hoofdond. (1857) Fr. Wisk. gymn. 600 700 80 50 50 30 50 720 45 45 45 45 45 d. Lubbe. (Gerardus J Jan) I ’uimers. (Theodorus) 45 45; 45 75 -1- f 1700. I lijk. (Jan) i Vrije woninl S3 t® o ONDERWIJZERS I oor wie de hoofdeu der scholen worden bijgestaan. Rang of akte en verdere toelatingen. Rang of akte en verdere toelatingen. I lijk. (Piet) I rr., ang. I akker. (Emma Cor- onds. (1889) pelia) handw. v. nut. I uella Johanna) I s. (Alida Catharina) I Dijk. (Maria Louisa) I sterland. (Helena I Johanna Maria) I .turners. (Geertruida I Hendrika Antonia) I usse. (Coma. Joha.) I hröfer. (Adriana I Frederika Louise) ■uis. (Anna) ■rent. (Elisabeth) ■line. (Wilhelmina ■Johanna) Regt. (Joh«. Maria) ■om. (Jeannette) 3 3 3 hoofdoud. (1857) gymn. hoofdond. (1889) Fr. vr. en orde oef. hoofdond. (1878) Fr. hoofdond.(’78) wisk. M. 0. Boekhouden. onds. (1889) onds. (1878) [Fr. hw. v. nut. hoofdond. Adrianus) I (1889) I nimers. (Geertruida onds. (1889) I Hendrika Antonia) 3 3 3 3 3 I er. (Henriette Petro- handw. v. nut. f..ix id. id. id. Inkomsten! n der Belt. (Henri I Adriaan’i I ber. (Joukje) I er. (Henriette Petro- I uella Johanna) I n Duijneveldt. (Wil-! helmus Adrianus) Dagschool voor jongens en meisjes. iZesmaandelijksche l cursus. handw. v. nut. i ond. (1889) onds. (1878) Fr., Eng. Boor de gymnastiek T Batenburg. (Eduard) gym: van het in. M. O. teekenen. f 1300 Plv. Parent. (Johan) 1 Een vacature. I >or de handwerken

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 339