f I if i 14 -14 °P f s \f 8o| HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKEL1NGEN. Straat of gracht Bedrag NAMEN NAMEN NAMEN waar de school Inkomsten. EN EN EN j schoolgeld. 1 gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. f 1100 1 Nihil. Vreeburg. (Johannes)] woning orn. (Jacob) 1100 1 aak. (Jacobus) 1000 1 30 e Labye. (Cornelis) 2 800 2 700 2 onds. (1878) 700 2 800 2 800 teensma. (Rein) 2 800 71 1 120 2 n n 3 id. 45 Totaal 567 leerlingen. id. id. 45 3 oor de gymnastiek 500 77 71 71 n n 71 77 71 1? 71 cö Rang of akte en verdere toelatingen. avoo. (Hendrik Johannes) Gymn. M. en L. O. 600 700 45 45 SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. hoofdoud. i (1878) j’ hoofdond. i (1878) Fr. hoofdond. (1889) j vr. en ord. oef. hoofdond. (1889) 50 30 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de 10de 11de 11de 12de 12de ai, k en s. a b a b Rang of akte en toelatingen. 75 45 45j 45 45 45 3 3 3 3 3 3 2 30 ijn-Gebing. (Johanna Margaretha) e Klein. (Adr». Elisdi. chipper. (Hendrik) 1950 en vrije aus.(Helena Catharina onds. (1878) Christina Regina) Kempen. (Hendrina Jacomina) lok. (Jean Baptiste) i 15 December 1898. 53 leerlingen. 52 47 45 47 43 51 47 40 44 38 21 19 20 3 3 I I chambach. (Johanna Hendrika) vu ans. (Helena Catharina] handw. v. nut. id. id. hw. v. n.en sm. id. id. e Wit. (Willem) hoofdond. (1878) Fransch Engelsch, Wiskunde. 14. Bleekerslaan. Dagschool voor jongens en meisjes [Zesmaandelijksche cursus. 'Hendriksen. (Aleida Elisabeth Johanna) Raap. (Anna) ]v. d. Horst. (Maria Antoinette Bernar- i dina) iBoreel de Mauregnault (Maria Adriana Jacoba) v. Bemmel. (Jacoba Caniina Elisabeth) hoofdond. (1889) onds. (1878) j onds. (1889) hoofdond. (1889) vr. en ord. oef. hoofdond. (1889) vr. en ord. oef. oor de handwerken van het Christina Regina) Niekerken. (Willi hmal. (Joh“. Adr".) i Man. (Joha. Corns.) erschoor. (Elis11. Ante.) d. Spek. (Johanna Wilhelmina Fred».) roenemeijer. (Adriana Johanna) roekhuysen. (Rebecca) handw. v. nut.] ijn-Gebing. (Johanna !I Margaretha) oedvolk. (Rijntje Cornelia) verdere g Getalsterkte der klassen 1ste klasse 77 77 77 77 ONDERWIJZERS door wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. handw. v. nut en smaak.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 341