I t i I •s 1 I H I 15 15 I HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. Straat of gracht Bedrag NAMEN NAMEN NAMEN waar de school van het EN EN EN gevestigd is. schoolgeld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Nihil. 1100 80 1 30 1000 1 ienen. (Charles) 50 1000 1 50 800 2 30 600, 3 50 500 4 600 3 500 4 id. 700 2 hoofdonds. 800 2 120, 1 id. 680 gymn. pelmina Maria’Corna.) fman. (Jean) or de gymnastiek: “fland. (Gilles) 3 3 44 eö Iv. d. Kraan. (Hendrik Johannes) hoofdond. Wiskunde. rspulle. (Pieter Leendert) wrvogel. (Antonie) ordeman. (Laurens Bernardus) Rang of akte en verdere toelatingen. id. id. id. 500 600 75 45 Brouwers. (Bertha Johanna Francisca) v. d. Werff. (Albartha J acoba) iGruijs. (Cornelia Adriana Geertruida) Brederode. (Johannes Karel) v. Dijk. (Johannes Pieter Willem) i Franken. (Christina Wilhelmina) hoofdond. (1878) Fr. hoofdond. (1878) hoofdond. (1878) hoofdond. (1878) vr. enord.oef. ond. (1878) vr. en ord. oef. ond. (1878) vr. en ord. oef. ond. (1878) onds at, s. 45 45 I 5 2 3 3 3 3 SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. 3 3 3 45 45 45 Rang of akte en verdere toelatingen. f 1700 en f 350 voor gemisval vrije woning 1 handw. v. nut. id. 4 3 Bijlevelt. (Albertine Wran^oise) ■nnckes. (Joanna ■Elisabeth) bin - Zaalberg. ■Wilhelmina Cornelia, ■laehteld Elisabeth) ■or de handwerken ■Breemen. (Henriette'handw. v. nut. tzi ccmtiii tillI it. LLv i Frederika Petronella) bekhuijsen. Rebecca) I pt (Henriette Wil- jnutt. en fr. hw. id. id. id. 15. de Gheijnstraat. Dagschool voor jongens en meisjes.i q en iZesmaandelijksche cursus. pp. (Carel Frederik Louis) Kuijk. (Cornelis "iijsbertus) Lijk. (Gerrit Jan) Duwers. (Johanna lisabeth Wilhelmina) handw. v. nut. impels. (Ellen 1 acoba) lezon. (Apolonia) plan. (Adriana Johanna Cornelia) thuis. (Aafje) rtelman. (Sofia ■o banna) ■'1. Post. (Maria) ■hnis. (Hendrika) ace. (Johanna Antho- aetta Petronella) 45 45 45, onds. handw. v. nut. Ivr. en ord. oef. ond. ONDERWIJZERS (Dor wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. M. O.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 342