f I t 1 i I i 16 16 I 3 I HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. or Straat of gracht Bedrag NAMEN NAMEN NAMEN van liet Inkomsten EN EN EN gevestigd is. schoolgeld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Sasburg. (Harmen) (Gerrit Jan) 16 Hoefkade. f 1000 1 600 4 745 2 700 2 800 2 500 4 orde handwerken: 45 3 3 45 nutt. handw. 3 45 id. 45 3 3 I id. 45 7’20 1 1 i Rang of akte - en verdere toelatingen. id. id. nutt. en fr. hw. nutt. handw. id. 1000 1000 700 800 700 550 2 i 2 2 4 1 o ep. (Francina mderika) it. (Willem) ishoorn. (Anna laria Antoina) izenkamp. (Maria ilisabeth) irt. (Gerardus .nthonius Johannes) hse. (Augustina) ’ongeren. (Johannes acobus) Kamshorst. (Jacob >irk) hoofdond vr. en ord. oef.] onds. ond. vr. en ord. oef. wisk. ond. gymn M. O. hoofdond. vr. en ord. oef. hoofdond. hoofdond. wisk.teek, vr. en ord. oef. hoofdond. fransch, teek, vr. en ord. oef. onds. nutt. handw. ond. hoofdond. nutt. handw. onds. nutt. en fr. hw’. teek. nntt. en fr. hw. a - X q en 45 45 45 120 75 5 3 3 3 SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. sseling. (Christiaan .eonardus) Rang of akte en verdere toelatingen hoofdond. vr. on ord. oef. f 350 gemis 1600 ei VOO van waar de school gymn. M. O. Dagschool voor jongens en meisjes. Zesmaandelijksche cursus. gerius (Cornelis) vrije wonini ekhuijsen. Anthony) ireemen. (Henriette) irg. (Jacoba ohanna) (ink. (Frederica Jeida) Straaten. (Jacoba i ilhelmina) r«tniaat. (Johanna ernanda Frederika brnelia) ep. (Francina nderika) der Velden. (Geer- uida Maria) der Lee. (Alida) der Post. (Maria) Beer. (Esther) or de gymnastiek »ers. (Willem) ONDERWIJZERS wie de hoofden der scholen Worden bijgestaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 343