t l 20 z HOOFDEN DER SCHOT SOORT Straat of gracht NAMEN waar de school EN gevestigd is. VOORNAMEN. Totaal 240 leerlingen. D n 20 Gaslaan. (Hulpschool). 3de 3de 4de 4de 5de 6de 7de n n n r> Rang of akte en verdere toelatingen. EM BENAMING DER SCHOOL ak q en a b hoofdond. (187S) Fr., Eng. Hoogd. X X X X X X Velthuisen. (Johannes) 2 Getalsterkte der klassen op 15 December 1808. 1ste klasse 40 leerlingen. 34 32 29 34 32 26 13 Dagschool voor jongens en meisjes. Zesmaandelyksche cursus

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 346