I j I J 11? 24 I KWEEKE LINGEN. LEN. Bedrag NAMEN NAMEN van het en en Inkomstr schoolgeld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. \f 30 Nihil. 1 30 an Rees. (Louis) 1200a 1 30 30 1100 1 800 2 700 3 600 4 600 3 500 <3 4 handw. v. nut. 120a 1 75« 2 Gymn. M. 0. 3 3 3 ■liian. (Elisabeth) ■ithoven. (Anna I Catharina) I oor de handwerken Fredrik et. (Willem) liepman. (Cornells Marinns) Rang of akte en verdere j toelatingen. nut en sm. handw. v. nut. 900 600 2000 es vrije wonini 6C0 500 s 3 4 45 45 3 3 2 3 rand. (Margaretha Catharina Anna ll'aulina) s Man. (Adriana) d. Lans. (Johanna) I oor I Adrianus Jan) Boekhuijsen. (Jan I Hendrik) igleven. (Marie) By Ruyter Korver. Wilhelmina Franciska)! hoofdond. flSCOa j (1878) Fr., teek, en gymn. hoofdond. (1878) Fr., iwisk., gymn., ondswaard. (Johannes 45a 3 (2) 45! 45 45 640 ïboekh. M. 0. hoofdond. (1878) hoofdond. (1889) vr. en ord. oef. hoofdond. (1889) hoofdond. (1889) vr. en ord. oef. Ian Werkhoven. I Elisabeth) v d. Berg. (Catharina, handw. v. nut en sm. handw. v. nut. nut en sm. handw. v. nut. id. I Jeannette Cornelia) ■ebaal. (Antonia) Jsfeelman. (Johanna) WLienden. (Johanna) Brand. (Margaretha Catharina Anna Gits. (Johanna Wil helmina) Jung. (Mathilde Maria Hendrika) Van Dalen. (Maria Johanna) Beur. (Maria Antoi nette) de gymnastiek: sener. (Christiaan I Lodewijk) ’c3 s S3 J J i a g U K ONDERWIJZERS wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. I d. Wonde. (Naule) I d. Maas. (Marinus I Cornelis) vr. eu uru. oei. I d. Schenk. (Pleunis ond. (1878) II Art 1*1 a nu ci Tan) ond. (1898) gymn. I onds. (1857) onds. (1878) Fransch handw. v. nut. vr. en ord. oef. handw. v. nut. Fransch en Engelsch.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 350