I 1 I i t 1 26 26 I ig f s I s b 02 4 cS I -4 KWEEKELINGEN. HOOFDEN DER SCHOLEN. Bedrag Straat of' gracht NAMEN NAMEN van het NAMEN waar de school EN EN Inkomste:. schoolgeld. EN gevestigd is. VOO «NAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Nihil. Goudswaard. (Karei) wonin 1100 1 100 1000 1 100 1 1000 80 50 30 2 3 750 2 745 500, 4 Totaal 471 leerlingen. 45 3 id. 720 ■•ia iG-ymn. M. O. n n 1ste klasse n n n r n n 2 2 1 2 26. Vijzelstraat. (Schev.) Rang of akte en verdere toelatingen. bchems. (Pieter Johannes) kban. (Jacob) 900 800 600 800 120; 75 ak q en 5. hoofdond. (1878) Frausch Engelsch Duitsch. 49 47 43 47 39 36 39 29 32 25 41 L Vries. (Markus) logervorst. (Arie) 5 3 3 SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. 3 3 3 3 3 Rang of akte en verdere toelatingen. I Bastiana) rosman. (Jeanna) neck. (Anna Petronella) Constant. (Ida) Metz. (Johanna) Bonne. (Wilhelmina Johanna Geertruida) Kruis. (Anna Dirk Elisabeth) Voor de gymnastiek: Graafland. (Martinus Fredericus) Dagschool voor jongens en meisjes. Zesmaandelijksche cursus. 45 45 45 45 45 45 44 leerlingen. n n n n n n n r> n n n 1950 vrije ONDERWIJZERS oor wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. 1 hoofdond. (1857) gymn. hoofdond.(’78)' vr. en ord. oef hoofdond.(’89). .Fr. Eng. wisk. Ivr. en ord. oef.) hoofdond. (1889) teeken. vr. en ord. oef.) hoofdond.(’89) hooidond.(’89) I fr., v. en o. oef. I hoofdond.(’89) hoofdonds. (1889) handw. v. nut. vr. en ord. oef.; Maria hoofdonds(89) handw. v. nut.; wisk., teeken.,; vr. en ord. oet. onds. (1889) handw. v. nut. vr. en ord. oef. onds. (1889) handw. v. nut. vr.en or. o.Fr. j onds. (1889) oerkerk. (Arie) d. Berge. (Joost Simon) Let. (Cornelis) l Vries—v. d. Groen. Magdalena Wilhel- I mi na) Chregel. (Anna Theresia) 500, 4 02 w ■g r-< fi K 02 -ö V P O Getalsterkte der klassen op 15 Dec. 1898. l_t_ 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de 10de 11de 12de 1400 Plv. Gans. (Johan George ƒ100 Ernst Willem) Acte vr. en ord oef. Boogaard. (Gerardus Adrianus Jozinns) Acte vr. en ord. oef. v. Rijn. (Barendina) Acte vr. en ord. oef. en i acte nuttige handw. v. Schravendijk. (Gerarda) ’t Hart. (Willem Cornells) 4 Meyer. (Carolina Henriette) e Zoete. (Esther Helena) ic Jong. (Petronella Wilhelmina) lewaid. (Johanna I Christina Maria) froor de handwerken: lobel. (Lydia) ihandw. v. uut. Molffenspe ger. (Bar- Snutt.enfr. hw. I bera Johanna) leueson. (Apolouia) id. Rijswijk. (Johanna nutt.enfr.hw. teeken. nutt. enfr.hw.1, id. handw. v. nut.! id. id.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 352