t i 1 i I 1 i 27 27 J f HOOFDEN DEE SCHOLEN. KWEEKELINGEN. Straat of gracht Bedrag NAMEN NAMEN NAMEN waar de school van het Inkomsten. EN gevestigd is. EN EN schoolgeld. VOORNAMEN. VOORNAMEN VOORNAMEN. hoofdond. f 1400 1 1000 1 30 900 2 900 2 700 2 600 3 1 1 B. Openbare tusschenscholen. 27. A. Raamstraat. Schreuder. (Antonins Johannesl hoofdond. Frausch TeekenenI Gymnastiek, i Rang of akte en verdere toelatingen. •onck. (Carolina Rebecca Catherine) hild. (Maria) Reede. (Adriana Helena) erkonter. (Johanna Hendrika) id. hulpond. 1100 1400 500 550 700 700 4 4 SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. ONDERWIJZERS oor wie de hoofden der scholen worden bijgestaan, i onds. onds. nutt. handw. onds. hoofdond. vak j. hulpond. a—k q en s. 3 2 S Rang of akte en verdere toelatingen. van Johanna) Schaffer. (Gerardus Hendrikus) Raasveldt. (Willem Johannes) van der Heijden. (Jacobus Everhs.) f 1600 en f 350 voor vergoeding huishuur. ond. ond. teek.gymn. hulponds. nutt. enfr. hw. onds. vaky. n Wijngaarden. (Gerardus Johannes) ihnhorst. (Jan) iliiiick. (Johannes Mattheus) n Praagh. (Mozes Antonius) jkstra. (Cornells Hermanns) ackay. (Abraham) ruijswijk. (Lambertus Gijsbertus) reshoff. (Maria) Dagschool voor jongens en meisjes. Zesmaandeljjksche cursus. Zant. (Wilhelmina ƒ100 Per maand: 1 kind ƒ0.55, 50 2 kind. - 1. elk kind meer 50 f 0.35.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 353