I I 1 i J 2 I 28 28 g HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Straat of gracht Bedrag NAMEN waar de school NAMEN NAMEN Inkomsten EN gevestigd is. EN EN schoolgeld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 28. Sirtemastraat. Kanon. (Douwe) f 1400 50 30 lurens (Agathus) 1200 1200 1 2 900 900 2 700 3 4 600 500 4 oor de handwerken fraaie handw. 120 1 2 nutt. handw. 75 Voorde gymnastiek: I V acature 3 3 3 Rang of akte en verdere toelatingen. arhigx. (Arnoldus) lorijn. (Bertha Joha. J acoba) Bruijn. (Cornells Pieter) elder. (Adriana Maria) 'outers. (Adrianus) jnutt. enfr. hw. id. Rang of akte en verdere toelatingen, j id. nutt. handw. id. 45 45 EM BENAMING DER SCHOOL 1950 ea 350 voor vrije woning. a—k q en s. 3 3 ONDERWIJZERS oor wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. 11 Dijk. (Albert Gregorius) Plv. Drost. (Anna) Bevelander. (Adrianus) Scheffelaar. (Geertruida) 1 Dhont. (Willy) ovr er maauu 100! voor 1 kind ƒ0.55voor 2 kinderen uit één gezin ƒ1. voor ieder kind meer f 0.35. 45 45 45 .cnnedy. (Willem Frederik Nicolaas) I f 50Per maand lorijn. (Bertha Johanna Jacoba) elder. (Adriana Maria) anon. (Aukje) erbeek Wolthuis. (Elisabeth) roekhuijzen. (Sophia) ijlkema. (Hotsche) luider. (Christina) Dagschool voor jongens en meisjes. 9-maandelijksche cursus. hoofdond. (1857) w'iskuude teekenen, gymnastiek. hoofdond. I (1857) gymu, Nederl. taal en letterk. Gesch. M. O. hoofdond. (1878) id. Fransch. onds. (1878) j fraaie handw. fransch. hoofdond, (1889) onds. (1878) nutt. handw. hoofdond. (1889) Fr. vr. en ord. oef.1 ond. (1878) I vr. en ord. oef. 5 5 van het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 354