t i I j 2 I i schoolgeld. JS 29 29 3 I s s te I I I ƒ100 Per maand voor 1 kind 50 f 0,55 voor 2 kinderen uit 50 één gezin ƒ1, voor ieder kind meer 0.35. KW HEKELINGEN. HOOFDEN DER SCHOLEN. SOORT Bedrag Straat of gracht NAMEN NAMEN NAMEN Inkomsten, EN EN EN gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 1400 29. Kerkstraat. Palte. (Ary) 1300 1 nkester. (Arnoldus) 1300! 50 ik. (Pieter Jacobus)! ‘.too 2 2 800 id. 45 3 45 3 id. 45 id. 45 3 400 3 3 en won iu( handw. v. nut.1 id. Dagschool voor i .•jongens en meisjes, j q 9-maandelijksche cursus. Rang of akte en verdere toelatingen. hoofd on d. (1857) Wiskunde. Ch ristina) eizoo. (Wilhelmina Catharina Christina) enendaal. (Anna Eva)1 ‘ijer. (Jacobus Cornelia) euwkes. (Reinier Bertus) Rang of akte en verdere toelatingen. S 120 75 EN BENAMING DER SCHOOL. nut en sm. id. 45 45 S3 S3 i 600a 600 700 ONDERWIJZERS oor wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. ii der Boom. (Cornelia) 1 2 gymn. L. en M. O. bc j OD s ƒ2000 vrije ak en 5. 3 3 2 vr. en ord. oef.i ond. (1878) i onds. (1878) onds. (1878) Fransch. esterduin. (Dirk) jmans. (Henriëtte) lij tendorp. (Maria Johanna Bertha) hoofdoud. (1857) wiskunde, hoofdoud. (1857) gymn. hoofdoud. v1857) Landbouw k. hoofdoud. (1878) hoofdond. (1878) tx c o I1 'u in den Berg. (Jacob)j >or de gymnastiek: Plv. Korndörffer. (Anna Petronella) iDamen. (Christina Antonia) Schouten. (Wilhelmus j Johannes) 1 ’Geradts. (Frederik Willem) Stuvel. (Clasiua Geertruida) N. B. Deze alleen bij het onderwijs in de handwerken. van het waar de school •bel. (Lydia) nard. (Henriëtte Louisa) ck. (Anna Petronella) olffensperger. (Barbara Johanna) eizoo. (Anna Maria Aleida) i Gelder. (Catharina handw. v. nut. •or de handwerkeni I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 355