t 1 1 1 I 31 31 I i 1 g> KWEEKE LINGEN. HOOFDEN DER SCHOLEN. in. Bedrag Straat of gracht NAMEN NAMEN NAMEN van het waar de school EN EN schoolgeld. EN gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 7 1400 1 Hoefkade. 31 1200 1 11001 1 50 1000 1 4 2 4 2 700 id. 500 4 I t de handwerken 120 1 id. 75 2 id. 45 3 id. 45 3 id. 45 3 id. 45 3 ‘r 4e gymnastiek 720 gymn. M. O. i Inkomstel VOORNAMEN. Openbare tiisschenschool. Rang of akte en verdere toelatingen. hoofdond. i (1857) kenbach. (Johannes) id. id. 3 3 v. d. Haar. (Lucretia Petronella) SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. 2000.1 Vrije Rang of akte en verdere toelatingen. I 700 700 45 45 a k q en i. 2 2 550 800 600 van der Laan. (Gerrit Cornells Filippus) id. id. Fransch. Malssen. (Pieter hannes) I Leeuwen. (Pieter) ond. (1878) Teekenen. hoofdond. (1878). hoofdond. (1878) Fr. onds. (1878) lijman. (Cornelis) won'|tink. (Johannes ■heodorus) ■rmans. (Pieter) lener. (Johan Jacobus ■nton) ■man. (Willem ■mbrosius) ■ub. (Wilhelmina ■etronella) Biijt. (Maria) ■Vletter. (Alida ■ohanna) Gunst. (Alberdine) id. ■Een Vacature. I ONDERWIJZERS ir wie de hoofden der scholen worden bijgestaa: Plokker. (Johanna) van Oosten. (Adrianus Cornelis) Creemers. (Cecilia Maria Huberta) Kop. (Catharina Cornelia) v. Renswoude. (Dirk)' 100 v. d. Haar. (Lucretia 30 ƒ100 Per maaud: I 80' voor 1 kind ƒ0.55, voor l 50 2 kinderen uit: één gezin ƒ1, voor ieder kind meer 0.35. (Henriette Wilh<hw. v. nut en s. laria Cornelia) 1. (Anna Elisabeth j ilhelmina) m Nieuwkerke. I iVilhelmina) Bse. (Cornelia Bhanna) ■Wijman. (Petronella Borina Suzanna) ■ra. (Helena ■endrika)' der Post. (Maria) 1. (Petronella Jrhanna) I Twee Vacaturen. hoofdond. (1857) wisk hoofdond. (1878) Fr., Wisk. hoofdond. (1878) Teek., Gymn. hoofdond. (1878)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 357