1 t I 1 34 34 HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. Straat of gracht Bedrag NAMEN NAMEN waar de school NAMEN van het Inkomsten EN gevestigd is. EN EN schoolgeld. VOORNAMEN. I VOORNAMEN. VOORNAMEN. Mout. (Arie) ƒ100 Per maand: f 1200 1 1400 1 1100 1 3 600 700 2 4 600 120 1 45 3 id. Totaal 224 leerlingen- 400 2 2 34. Badhuiskade. (Schev.) 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste Rang of akte en verdere toelatingen. f 1700 en vrije woning 45 45 Scherft. (Pieter) de Jong. (Pieter) de Jong. (Arie) de Mol. (Anton) meer 0.35. SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. hoofdoud. (1878) vr. en ord. oef. ischeij. (Willem - Wederik) 700 700 75 45 a 41 31 34 31 21 26 18 id. ond. (1878) ekhuizen. (Lub- ertus) a <x> bo IS s a 2 3 3 3 a—k, q en j. Dagschool voor jongens en meisjes. Jaarcursus. Graaf. (Johannes) i ■ma. (Cornells) 22 leerlingen. n j) n n n fine Henriëtte) fee. (Bankje Marie) Rang of akte j en verdere toelatingen. ■s ond. (1878) vr. en ord. oef. hoofdond. (1878) teekenen vr. en ord oef. lor de handwerken li der Steen. (Philip-j handw. v. nut! en smaak. id. handw. v. nut. hoofdond. I (1857) Fr. en gymn.i hoofdond. I (1857) hoofdond. I (1878) Fr. onds. (1878) lor de gymnastiek pin. (Jacques Félix igymn. M. O. Berard) Iherbe. Johanna laptista) Be. (Baukje Marie) jker. (Pieter lendrik) In. (Gerrit) 80 voor 1 kind 50 f 0.55, voor 50 2 kinderen uit één gezin ƒ1, I voor ieder I I kind Getalsterkte der klassen op 15 Dec. 1898. 1ste klasse n n n n n n n ONDERWIJZERS lor wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. Bemond. (Adriana kargaretha Frede- ika Louise) pand. (Elizabeth) |hw. v. n.ensm h. (Johanna Alida handw. v. nut nendrika) derduin. (Jacoba)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 360