I I I I t I I i 36 36 2 I l KWEEKEL1NGEN. HOOFDEN DER SCHOLEN. Bedrag Straat of’ gracht NAMEN NAMEN NAMEN waar de school EN EN Inkomsten schoolgeld. EN gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. [tstra. (Reiniei) 36. Zuidwal. Poot. (Pieter) 1 1303 80 1 1300 1 Ihout. (Goverdina) 1300 4 600 2 950 2 900 3 I 1000 4 (Anna) 500 1 120 nut. 2 75 45 3 [oor het teekenen 600 a q s en t. Rang of akte en verdere toelatingen. handw. v. nut. teekenen M. 0. 45 45 45 SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. 2500 en vrije woning. teekenen en hoetseeren M. O. id. id. id. hoofdond. (1857) Fransch Hoogd Engelsch Wisk. v. L 0. Wisk. M. 0. (KI) Hoogere Wisk. (KV) I 3 3 3 Rang of akte en verdere toelatingen. d. Veen. (Anna Maria) ikers. lorde handwerken:' likenkamp. (Cath». handw. v id. i Aken. (Martinus Adrian us) Lhristina) kk. (Wilhelmina I Christina Maria) luis. (Anna) k Schaijk. (Catharina) toe. (Wilhelmina fohanna Christina) pig. (Charlotte) (Francina) Eland. (Betsy) König. (Clasina) Bastiaans. (Martha) Dagschool voor jongens en meisjes. Jaarlijksche cursus. tins. (Jan Gerard) luwer. (Pieter) ƒ100 Per jaar ƒ24,1 tot de 7de kl. 80 8ste en 9de kl. I 80 ƒ36. Voor het 2de kind uit I één gezin ƒ4 en voor elk volgend kind. 8 minder. Betaling hij het kwartaal. van het ONDERWIJZERS lor wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. I oor de gymnastiek [mans. Willem Frederik Hermanns) 'orêt. (Laurent lérard Auguste) i Dijk. (Pieter lohannss) fkenkamp. (Catha. lhristina) hoofdond.(’78) 1300 Plv. Wassenberg. i Fr., Eng., i Duitschgym. hoofdond. (1878) hoofdond. (1878) Fr. Eng., Hoogd., Hoogd. v.M.0.. hoofdond. (1878) Fr., I Eng., Hoogd. handw. gymn. i ond. (1878) I Fransch. I hoofdond. (1878) Fr. onds. (1878) Ihdw. Fr. Eng.: |vr. en ord. oef.' hoofdonds. !(1878)Fr.Eng. Hoogd.handw. onds. handw. gymn. M. O.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 362