I r 11 I I I 37 37 3 g 8 I 3 HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. >nr Straat of gracht Bedrag NAMEN NAMEN NAMEN waar de school ran het Inkomste: EN EN EN gevestigd is. schoolgeld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 7 1500 Plv. 1 1300 1 1100 2 1050 50 2 lier. (Hendrik) 1050, 30 050 2 800 800 or de handwerken: 120 handw. v. nut. 75 id. 45 500 (1857) 920 2 Rang of akte en verdere toelatingen. der Burg. (Willem ■rederik) ■rstrasz. (Gustaaf 'mierik) 1 der Woude. Elzard) der Ham. (Bijman zaak) hoofdond. (1857) Kock. (Johan woui Iroël) gner. (Anton Johan) handw. v. nut en sm. id. id. id. id. O 45 45 45 45 SOORT EM BENAMING DER SCHOOL. Rang of akte en verdere toelatingen. I I i /TOO Per jaar 24. Voor het 2de i 100 kind uit het zelfde gezin f 4, voor elk volgend kind 50 8 minder. 50 Betaling bij het kwartaal vooruit. hoofdond. (1857) Fr. hoofdond. I (1878) Fr. I hoofdond. j (1878) Fransch, Eng. vr. en ord. oef. hulpond. (1857) Fr., landbk. gymn. hoofdond. (1878) Fr., vr. en ord. oef. hoofdond. (1889) wisk. Fr. L. enM.O. A. Engelsch. onds. (1878) Fr.Eng. handwerken, onds. (1878) Fransch. ivelotte. (Johanna 'rederika Rndol- ihina) gervorst. (Maria ■’rederika Gerdina) 2300 vrije Fr., Duitsch, Eng., wisk., teek., gymn. ierry. (Cornelia fohanna) ijsen. (Barbara lijsberta) limberg. (Theodora) rentsen. (Francina) <1. Lee. (Alida) i Vliet. (Johanna ’’rederika) beiter. (Magdalena Vilhelmina) oor het teekenen: hulpond. i (1857) teek. M. O. or de gymnastiek ijer. (Jacobus Jornelius) 3 3 3 3 j 1 2 van Dijck. (Anna Maria) Hoogeveen. (Anna I Sophia Maria) Kweekelingen met Kolb. (Hendrika) jvan Dijck. (Johanna j Albertina) iRoelofswaard. (Johanna Petronella Wilhelmina; I Stomp. (Anna i Catharina) 2 i ONDERWIJZERS wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. 37. Schelpkade. Dagschool voor alo, iGediking. (Frederik) ‘jongens en meisjes. q en s. Jaarlijksche cursus. Gymn. i L. en M. O.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 363