i I t I I I 1 38 38 8 ■s s KWEEKELINGEN. HOOFDEN DEK SCHOLEN. Bedrag Straat of gracht i NAMEN NAMEN van het NAMEN waar de school EN EN schoolgeld. Inkomste: EN gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 38. Waalstraat. 50 50 1300 1 30 1000 1000 2 VOO 1000 2 1150 2 oor de handwerken 1 I hw. v.n.ensm. 120 75 2 45 3 l handw. v. nut. 45 3 loot het teekenen teekeuen en I ƒ50 p. nsen. (Johannes) 2 3 3 izemer. (Dirk) vrije wouiu u (Willem Casper) Openbare burgerschool voory jongens en meisjes.j :euwisse. (Hendricus Petrus) ulder. (Johannes George David) «ma. (Pieter) aldkötter. (Charles Louis) onds. handw. nut en sm. handw. v. nut. wekel. lesuur, id. Rang of akte en verdere toelatingen. hoofdond. (1857) Fr., Wisk. hw. v.n.ensm. id. 40 P- wekel. lesuur. SOORT EN BENAM ING DER SCHOOL. 45 45 I toelatingen, i Jg Rang of akte en verdere l, o, v. Rossen. (Willem) en s. ONDERWIJZERS loor wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. boetseeren M. O. ond. (1857) teekenen L. en M. O. oor de gymnastiek Gymn. L. en M. O. Buchholz. (Stefanie j Francisca) 1 Patoir. (Maria Francisca) Kloppeet. (Eugenie I Johanna) Waldkötter. (Maria i Henriëtte) 2 hoofdond. (1878) Fr. hoofdond (’57) Fr, Eng., laudbouwk. hoofdond. (1878) Fr. Eng.wisk. ond. (1857) Fransch. ond. (1857) Fr., gymn. hoofdond. I (1878) Fr. onds. Fr., D.,! huisacte reknj hoofdonds. (1878) Fr. erwohlt. (Elizabeth Carolina) jbergen. (Frederika Maria Levina) iillmar. (Lina J ohannaj in den Berg. (Martina Geertruida) isterland. (Helena Johanna Maria) s. (Alida Catharina) a Rijswijk. (Johanna Bastiana) trdier. (Lambertha Petronella) a Aken. (Martiuus Adrianus) lagland. (Gerhardus Ages). 2300 ei I 1300 Plv. I 1400 80 Per jaar ƒ24 1 Voor het 2de kind uit het zelfde gezin wordt ƒ4 en voor elk volgend kind 8 minder. Betaling bij kwartaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 364