i 1 I I 40 40 2 I HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN Straat of' gracht Bedrag NAMEN NAMEN NAMEN waar de school van het Inkomsten EN EN EN gevestigd is. schoolgeld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 1400 l 1300 1 1400 1 2 1000 ondam. (Cornelia) 1250 2 [an Rees. (Philip) 9J0 2 i 2 1100 1000 1 1300 h Jonge. (Johanna) 4 800 [oor de handwerken Voor het teekenen: looit. (Joh. Abraham) Teek. M. O. i 700 700 1 2 40 Koningin- Emmakade. Teebaal. (Pieter Johannes) i 2500 en vrije woning. hulpond. Fr., gymu. SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. Rang of akte i en verdere j toelatingen. v. n. en sm. id. a-q en s. o C .5 g ei 3 3 3 3 3 3 120j 75 451 4’>! 45 45 45; 45. Rang of akte en verdere toelatingen au Waalwijk. (Karei Christiaan) aa Oudenallen. (Johannes) arts. (Franeiscus) Burgerschool voor jongens en meisjes. id. id. nut en sm.teek. nut en sm. il. id. Hoogd. Eug. hoofdonds. Fr. I Hoogd. Eng. I onds. Fr., Hoogd. Eng. h. v. u. en sin. Waveren. (Antoon) /TOO 80 50 30 30 hoofdond. (1857) wisk. Fransch. j hoofdond. Fr. wisk. hoofdoud. Fr. wisk. hoofdoud. Fransch. j hoofdonds. Fr., Eng. handw. v. nut en smaak |ond. Fr. M.O. litt. math, hoofdond. Fr. Eng. hoofdond. (1857) Fr. Hoogd., I Engelsch Wiskunde. ^oor de gymnastiek Mne. (Willem Martinus) v. Dietz. (Christiaan) Broeger. (Dirk) Visser. (Christiaan) v. Swleten. (Cato) ONDERWIJZERS door wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. [anHeijningen. (Maria) hw lijnants. (Josina Adriana) egt. (Elisabeth) an Santen. (Johanna) uld. (Grietje) <1. Spek. (Frederika); odem int. (Jeanne) an Ginkel. (Johanna)] fan der Sman. (Goris)j oiiker. (Abraham Mattinus) il. Watering. (Miartje onds. Fr., Mare Johanna) az ader. (Sophie)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 366