I t i 1 S 'i KWEEKELINGEN. HOOFDEN DER SCHOLEN. Bedrag Straat of gracht NAMEN NAMEN NAMEN EN Inkomsten. EN I N schoolgeld. gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. f 11C0 1 Lodewijk) 1 1100 1100; 1 ruik. (Willem) Man. (Pieter) 900 2 erk. (Dirk) 700 970 3 700 4 44. Joau-Maet- suyckerstraat. Maul. (Elisabeth) Mallée. (Elisabeth) 5 Rang of akte en verdere toelatingen. Rang of akte en verdere toelatingen. hoofdond. (1878) Fransch M. O. O> bo LS .3 van woning Cornel is) SOORT EM BENAMING OER SCHOOL. ONDERWIJZERS oor wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. ƒ100 Per jaar ƒ40,1 I 30 voor het 2de [kind uit het zelfde gezin i I ƒ35, voor ieder volgend! kind ƒ30. j Betaling per kwartaal vooruit. n de Velde. (Maria Johanna Elisabeth) hoofdond. Fransch. j hoofdond. Fransch. I hoofdond. I Fr., Eng., [Fransch M. O.[ hoofdond. Fransch vr. en ord. oef.' hoofdond. Fransch. hoofdonds. i Fransch Wiskunde, handw. vr. en ord. oefJ hoofdonds. Fransch haudw. vr. en ord. oef. 2250 en ƒ350 voor gemis vrije r n Schie. (Jacobus Lucas) ederode. (Pieter waar de school uier. (Gerritje Neeltje) van het Openbare Burger-'a -1, o, p, Roel. (Willem school. q en 5. Dagschool voor jongens en meisjes. ^Jaarcursus.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 370