i t 1 1 45 45 w s 5 I HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. Straat of gracht Bedrag NAMEN NAMEN NAMEN van het Inkomsten. EN EN gevestigd is. EN schoolgeld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 45. Weimarstraat. [ielart. (Karei) 7 1300 1 80 ƒ24 per jaar. 1200 1 30 1100 1 900 2 1000 2 Ie Vries. (Fedde) 950 2 2 800 800 2 'oor de handwerken n 120 1 75 2 45 3 id. 45 3 45 nut. 168 leerlingen. Totaal id. 45 3 Voor het teekenen iraamer. (Martinus) 400 gynin. M. O. 400 n n de gymnastiek: 'ttüderdorp. (Johannes) Jongejan. (Willem Johannes) Getalsterkte der klassen op 15 December 1898. 17 leerlingen, n r> r> n n n n n r, n n n Rang of akte en verdere toelatingen. ietrem. (Johan Jacobus Marinus) irkelens. (Johanna Antonia) >en Hertog. (Cornelia Catharina Maria) onds. (1889) handw. v. nut. hw. v. n. en s. ONDERWIJZERS door wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. hulpond. (1857) handteekenen L. en M. O. h'ofdond. (1878) Fransch gymnastiek. L. O. l, o, p, q en s. a b a b a b a b 14 15 17 18 17 17 19 16 18 a v so c IS o a 08 SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. Rang of akte en verdere toelatingen. Voor 3 Voor het 2de 80; kind uit het- 1 j zelfde gezin 50 4, voor elki volgend kind 8 minder. Betaling bij het kwartaal. hoofdond. (1878) Fr. gymn. L. O. hoofdond.(’89) Fr. handt. L.O. I vr. en ord. oef. zang, hoofdond. I (1878) Fr. hoofdond.(’89) Fr.handt.L.O. i vr. en ord. oef. hoofdond. (1878) Fr. vr. en ord. oef. hoofdond (’89)! wisk.Fr. I onds. (1889) Fr., nutt. hw.! vr. en ord. oef. I onds. (1889) Fransch. f 2250 en 350 ver goeding voor vrije woning ;iel(ler. (herrit) toorvogel. (Arie Christiaan) ichregel. (Herman Willem Jacobus) waar de school [Douglas. (Maria j Jeanne Caroline) v. d. Velden. (Adriana Johanna) van Marion. (Anna Joseph". Margaretha) Kluijt. (Johanna) chambach (Johanna Hendrika) ■roekhuisen. (Rebecca) hirenkamp. (Johanna Gerardina Jacoba) loutman. (Jacoba Wilhelmina) ernraat. (Sophia handw. Concordia Mathilda) [endriksen. (Johanna Fetronella Gerardina); Dagschool voor jongens en meisjes. Jaarlijksche cursus. 1ste klasse 1ste 2de 2de 3de 3de 4de 4de 5de 6de hw. v. n en s.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 371