I T 1 I 4C) 46 2 •s 1 s s r HOOFDEN DER SCHOLEN. Bedrag Straat of gracht NAMEN NAMEN NAMEN ran het EN Inkomsten. EN EN schoolgeld. gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. woniii: 14' t» 1 Susan. (Jan) 1500 1 1 1 OO 1150 2 1200 op hristiaanse. (Martinus) 2 900 oor de Handwerken n 1 120 Totaal 194 leerlingen. id. 2 75 500 1250 n Ji n n n 71 3 3 3 n n r> n ardten. (Johan Christiaan) gymn. L. en M 0. Rang of akte en verdere toelatingen. ond. (1857) teekenen L. en M. O. 45 45 45 2 2 SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. Rang of akte I en verdere 2 i toelatingen. O <1 Iv. d. Harst. (Johanna I Susanna) Ide Geus. (Cornelia) Getalsterkte der klassen 1ste klasse 2de 3de 4de 5de Gde 7de 8ste 9de 15 December 1898. 18 leerlingen. 28 26 25 33 26 19 12 7 f 245') en vrije handw. v. I nut en sm. id. id. id. d. Horst. (Andreas Antonius) eppener. (Johanna HerminaMariaJacoba) (1857) Fr., Eng., handw. in Dapperen. (Vinkje)! omis. (1857) Fr., Eng., Duitsch, handw. ond. (1878) hoofdond. (1878) Fr.Eng. hoofdond. (1878) vr. en ord. oef. waar de school 900 iooo! hoofdond. (1857) Fransch Engels h Duitsch Wiskunde. I Gymnastiek. in Loo. (Paulus) rinkman. (Herman) d. Steen. (Philippine Henriette) rnsse. (Cornelia Joh».)! Heijningen. (Maria) olffensperger. (Johanna Barbara) j d. Steen. (Geertruida)' Voor het teekenen: d Woude. (Elzard) iuiken. (Johannes Franciscus) oor de gymnastiek: odin. (Jacques Felix Gerard) 46. Neptuuusstraat.Dagschool voor jongens en meisjes, j Jaarlijksche cursus. ONDERWIJZERS door wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. 1500 Plv. Breeschoteu. (Anton) 80:Per jaar, 1ste 50!en 2de klasse 1/18, 3de tot 30 7de kl. ƒ20/ 30! 8ste en 9de klasse ƒ36. Voor het 2de kind uit een zelfde gezin ƒ4, voor elk volgend kind ƒ8 minder. Betaling bij het kwartaal.! Hölscher. (Herman i Rudolf) .r en t. ibrücker. (Johannes hoofdond. Kijk Gerardus) (1878) Fr. Eng., Hoogd.l gymn. hoofdond (1857) Fr Eng. Duitsch, Eng. M. O. j hoofdond. (1878) Fr., I Eng., Duitsch, gymn. hoofdond. (1878) Fr., Eng., Duitsch, vr. en ord. oef. I hoofdonds. KWEEKEL1NGEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 372