I f I I 48 48 I I I 1 2 HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. Straat of gracht Bedrag NAMEN NAMEN NAMEN van het Inkomsten EN EN EN gevestigd is. schoolgeld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 48 Atjehstraat. 1500 Plv. I 1400 1 1400 1 800 4 2 000 3 1150' 2 i L'ornelia) 1000 1050 2 ,°or het teekenen: teek. M. O. 650 720 gymn. 1100 Dagschool voor meisjes Jaarcursus. Hoofdonds. I (1857) Fr., Eng. handwerken. oshans. (Elisabeth Maria Eugenia Theodora) unen. (Johanna Serarda) sen. (Christine Gerardine) Rang of akte en verdere I toelatingen. I gel. (Petronella Elisabeth) a-q s en t. f 2450. I Vrije wonin; 50 50 SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. or de gymnastiekI Zwaan. (Ida) i Rang of akte en verdere toelatingen. Per jaar: Voor leerlin-l gen der laag ste 6 klassen ƒ60, voor die der hoogste drie klassen 80, vermindering voor het derde j kind uit een' gezin met f 10, voor liet vierde met I 20. Betaling per kwartaal. waar de school 2 Itting Olivier. [Adriana Francina) ppeschaar. (Wilhel- uina Petronella) Lijsen. (Jeannette Jacqueline Philipe.) rdeune Aukringa. Anna Cornelia) risen. (Johanna lelena) ONDERWIJZERS oor wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. hoofdond. (1878) Fr., Eng., Hoogd., handw. hoofdonds. (1857) I Fr., Eng. i hoofdonds. (1878) Fr., Hoogd., Eng., handw. j hulponds. (1857) Fr., Eng., Hoogd. hulponds. (1857) Fr., Hoogd., Eng. handw. hulponds. (1857) Fr., jEng., Hoogd., handw. pih. (Salina Johannaonds. (1878) Fr-. Eng., .lloogduitsch, teekenen. hulponds. (1857) Fr., Eng.Hoogd. hoofdonds. Fr.Eng. loop. (Anna Francina Elisabeth) d. Burg. Johanna i 50 Catherina) v. d. Burg. (Geertruida) Prahin. (Catherine i Gertrude)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 374