i i i I 1 II I i 48a48b 48a—48b I I i HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. Straat of gracht Bedrag NAMEN NAMEN NAMEN van het InkomstJ EN EN EN schoolgeld. gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. ijman (Cornelia) Hoof'dond. 406 225 Openbare Nihil. 225 225 225 11. (Hermanns) 50, handw. nut en sm. 4« ld 48b. Sirtemastraat. khoorn. (Pieter) 225 Nihil. 120 id. 120 e [ornelis Christiaan) I hdw. v. nut en sm. 225 225 SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. ada. (Johannes Vijnandus) ►and. (Hendrik saac) ijk. (Jan) hoof'dond. (1878) I teekenengymu. hoofdond. (1857) hoofdond. (1878) hoof'dond. Fransch. hoofdond. gymu. ond. I teekenen, gymn. Rang of akte en verdere toelatingen. hoofdond. wisk. hoofdoud. hoofdond. (1857) wisk.teek. gymn. X S’ 5 Rang of akte en verdere toelatingen. 48a Ammunitie- Openbare haven. herhalingsschool A voor jongens en meisjes. 120 n-Stassart. (Maria I latharina) ONDERWIJZERS or wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. waar de school ■enbogen. (Louise ■driana) a. ■ju. (Janomina ■liristina) a. uwer. (Homme) Vletter. (Antonie I a c De Ridder. (Frederik e—y, h, Christoflel Johannes), a - c, e, Kanon. (Douwe) X en q.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 375